Raadsinformatiememo's

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

048 Raadsinformatiememo planning minimabeleid 1 document

047 Raadsinformatiememo kustbus 2023 1 document

046 Raadsinformatiememo onderzoek ondernemers 1 document

045 Raadsinformatiememo zorgkosten Wmo en Jeugd 2023 1 document

044 Raadsinformatiememo Toekomst Holland boven Amsterdam 1 document

043 Raadsinformatiememo Herstelbesluit bestemmingsplan Kustzone Petten 3 documenten

042 raadsinformatiememo Energietoeslag 2023 1 document

041 Raadsinformatiememo Cameratoezicht station 4 documenten

040 Raadsinformatiememo beantwoording motie microturbines 1 document

039 Raadsinformatiememo stand van zaken evaluatie GGiD 2 documenten

038 Raadsinformatiememo Jaarverslag commissie bezwaar 2022 2 documenten

037 Raadsinformatiememo USP Sint Maarten 1 document

036 Raadsinformatiememo Jongerenparticipatie 1 document

035 Raadsinformatiememo Overschrijding budget Nieuwe huisvesting KNRM en Reddingsbrigade Petten 1 document

034 Raadsinformatiememo Beëindiging interbestuurlijk toezicht (IBT) jeugdbescherming jeugdreclassering 2 documenten

033 Raadsinformatiememo De Kop Werkt! 7 documenten

032 Raadsinformatiememo Ter inzagelegging Ontwikkelvisie stad Schagen 2040 2 documenten

031 Raadsinformatiememo Definities Woningbouwprogramma 2 documenten

030 Raadsinformatiememo Dierenartskosten 1 document

029 Raadsinformatiememo verhogen inkomensnormen en vermogenstoets 1 document

028 Raadsinformatiememo Herijking minimabeleid 1 document

027 Raadsinformatiememo financiële herijking onderwijshuisvesting 1 document

026 Raadsinformatiememo Stand van zaken Wet open overheid 1 document

025 Raadsinformatiememo Waldervaart 2 documenten

024 Raadsinformatiememo uitstel nieuwe contract jeugdzorgplus 1 document

023 Raadsinformatiememo Stand van zaken prioriteit maart 2023 1 document

022 Raadsinformatiememo Projectplan energie bespaar akkoord 1 document

021 Raadsinformatiememo samenwerking KCARS 4 documenten

020 Raadsinformatiememo Menstruatieproducten Uitgifte Punten 1 document

019 Raadsinformatiememo Voortgang herbestemming vakantieparken 1 document

018 Raadsinformatiememo kostendelersnorm en samenwonen in de bijstand op proef 1 document

017 Raadsinformatiememo Quickscan Financiële rechtmatigheid 1 document

016 Raadsinformatiememo Woondeal 2.0 Regio NHN 6 documenten

015 Raadsinformatiememo voortgangsrapportage RES 2 documenten

013 Raadsinformatiememo financiële zelfredzaamheid Wmo 2 documenten

014 Raadsinformatiememo start herijking beleid onderwijshuisvesting 1 document

012 Raadsinformatiememo tiny houses 2 documenten

011 Raadsinformatiememo Ontwikkelvisie Callantsoog 1 document

010 Raadsinformatiememo Motie VO Welzijn Jeugd 29-06-21 1 document

009 Raadsinformatiememo Joods vastgoed 2 documenten

008 Raadsinformatiememo informatie stand van zaken verkiezingen 15 maart 2023 1 document

007 Raadsinformatiememo decembercirculaire Gemeentefonds 2022 1 document

006 Raadsinformatiememo WOO 1 document

005 Raadsinformatiememo addendum verlengen VTH beleid 1 document

004 Raadsinformatiememo Integrale Crisis Dienst - Jeugd 1 document

003 Raadsinformatiememo Werkagenda mobiliteit Kop van Noord-Holland 1 document

002 Raadsinformatiememo Groenblauw netwerk 2 documenten

001 Raadsinformatiememo Beleid Zonneparken 1 document