Verworpen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

Verworpen Amendement VVD Reglement van Orde 19 september 2023 1 document

Verworpen Amendement Wens4U Bomenbeleid raad 11 juli 2023.pdf 1 document

Verworpen Amendement GroenLinks SP kadernota inkomensnorm naar 130 procent raad 11 juli 2023.pdf 1 document

Verworpen Amendement JessLokaal Seniorenpartij PvdA verblijfsbelasting 2024 raad 11 juli 2023.pdf 1 document

Verworpen Amendement D66 Kadernota 2024 Economische agenda raad 11 juli 2023.pdf 1 document

Verworpen Motie GL PvdA CDA grondprijs Dijkzicht raad 27 juni 2023.pdf 1 document

Verworpen Motie GroenLinks Agendapunt 7 vaststellen agenda mbt agendapunt 18 Bp hotel Corfwater getekend 1 document

Verworpen Motie Wens4U Bestemmingsplan Centrumgebied Waldervaart getekend 1 document

Verworpen Amendement CDA VVD Seniorenpartij D66 SP Wens4U Bestemmingsplan Jozef Israëlsstraat getekend 1 document

Verworpen Motie GroenLinks Ap 7 vaststellen agenda mbt ap 17 Vaststellen bp Jozef Israëlsstraat 4-6 Schagen getekend 1 document

Verworpen Wens4U Motie Wijziging beslispunt verkeersplan Schagen centrum 7 februari 2023.pdf 1 document

Verworpen D66 Amendement Toepassen coordinatieregelingen woningbouwproject Sint Maarten 7 februari 2023.pdf 1 document