Moties en amendementen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

Aangenomen Motie PvdA Seniorenpartij Groenlinks Realiseren van regenboogpaden etc getekend. 1 document

Aangenomen Motie VVD Oversteekplaatsen N9 21 maart 2023.pdf 1 document

Aangenomen Amendement GroenLinks Uitgangspunten kadernota getekend 1 document

Aangenomen Motie CDA PvdA GroenLinks Microturbines 21 maart 2023.pdf 2 documenten

Aangenomen motie CDA PvdA JessLokaal VVD Jeugd mentaal welzijn 2 documenten

Aangenomen Motie PvdA CDA SP Wens4U GroenLinks JessLokaal Kostendelersnorm 08 november 2022.pdf 2 documenten

Aangenomen Motie SP PvdA GroenLinks D66 Wens4U Menstruatieproducten Uitgiftepunten (MUP's) 20 december 2022.pdf 2 documenten

Aangenomen Motie CDA JessLokaal Seniorenpartij PvdA Juridische toets Financiele zelfredzaamheid 20 dec 2022.pdf 3 documenten

Aangenomen Motie SP JessLokaal Moreel apel voorzieningen 9 november 2021 3 documenten

Aangenomen motie Wens4U tiny houses 3 documenten

Aangenomen Motie Groen Links Openbaar vervoer lobby 8 november 2022.pdf 2 documenten

Overgenomen Motie SP Inkomensgrenzen gemeentelijke ondersteuning naar 130% 8 november 2022.pdf 2 documenten

Overgenomen Motie Wens4U Regeling dierenhulp minima 08 november 2022.pdf 2 documenten

Overgenomen Motie Seniorenpartij Respijtzorg 8 november 2022.pdf 3 documenten

Overgenomen motie CDA zwemschool Waterdieren 2 documenten

Overgenomen Motie SP busvervoer binnen gemeente Schagen voor € 1,- 8 november 2022.pdf 2 documenten

Ingetrokken Motie GroenLinks Schagen Wegwerpbekers 21 maart 2023.pdf 1 document

Verworpen Motie GroenLinks Agendapunt 7 vaststellen agenda mbt agendapunt 18 Bp hotel Corfwater getekend 1 document

Verworpen Motie Wens4U Bestemmingsplan Centrumgebied Waldervaart getekend 1 document

Verworpen Amendement CDA VVD Seniorenpartij D66 SP Wens4U Bestemmingsplan Jozef Israëlsstraat getekend 1 document

Verworpen Motie GroenLinks Ap 7 vaststellen agenda mbt ap 17 Vaststellen bp Jozef Israëlsstraat 4-6 Schagen getekend 1 document

Verworpen Wens4U Motie Wijziging beslispunt verkeersplan Schagen centrum 7 februari 2023.pdf 1 document

Verworpen D66 Amendement Toepassen coordinatieregelingen woningbouwproject Sint Maarten 7 februari 2023.pdf 1 document