Afgehandeld

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2024

Vragen VVD over microturbines binnen bebouwd gebied 2 documenten

Plustaken omgevingsdienst 1 document

Vragen woningbouw (D66) 2 documenten

Gedoogbeschikking recreatiepark De Luwe Stek (Seniorenpartij) 2 documenten

Alleenverdienersproblematiek (GroenLinks) 2 documenten

Aanvullende vragen woningbouwmarktonderzoek D66 3 documenten

Luwe Stek (SP) 2 documenten

Vragen nav RIM energiearmoede PvdA 2 documenten

Vragen Crisis Noodopvang Schagen (D66) 2 documenten

Vragen Groenlinks opvang vluchtelingen 3 documenten

Vragen nav rapport Fietsersbond (VVD) 4 documenten

Vragen schietoefeningen Defensie (SP) 2 documenten

Vragen RIM 119a De Omloop (PvdA) 2 documenten

Vragen CDA over de lange termijn planning 2 documenten

Vragen WvG Bogtmanweg Seniorenpartij 2 documenten

Vragen D66 opzegging overeenkomst Nes 32 2 documenten

Vragen Burgerberaad Seniorenpartij 2 documenten

Vragen RIM 121 Muggenburg Zuid (PvdA) 2 documenten

Vragen WvG Bogtmanweg (D66) 2 documenten

Jess Lokaal Technische Vragen over bestemming van de woningen aan de Zeeweg boven de winkels 2 documenten

Vraag over lening SSG (D66) 2 documenten

Vragen RIM 120 Grondprijzenbrief 2024 (PvdA) 2 documenten