Moties en amendementen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

Aangenomen Motie PvdA Seniorenpartij CDA Wens4U VVD pré mantelzorgwoningen d.d. 31 oktober 2023 1 document

Aangenomen Motie D66 Nes 32 overeenkomst Ruimte voor ruimte 19 september 2023 2 documenten

Aangenomen Motie Wens4u laadpalen 19 september 2023 2 documenten

Aangenomen Motie PvdA CDA JessLokaal Seniorenpartij GroenLinks kunstbeleid raad 11 juli 2023.pdf 2 documenten

Aangenomen Motie Pvda CDA Seniorenpartij USP Ooms raad 27 juni 2023.pdf 2 documenten

Aangenomen Motie CDA JessLokaal PvdA Seniorenpartij Stichting toeristisch investeringsfonds Schagen_D raad 11 juli 2023.pdf 1 document

Aangenomen Motie CDA PvdA huurtarieven sporthal Harenkarspel raad 27 juni 2023.pdf 1 document

Aangenomen Motie PvdA Seniorenpartij Groenlinks Realiseren van regenboogpaden etc getekend. 1 document

Aangenomen Motie VVD Oversteekplaatsen N9 21 maart 2023.pdf 1 document

Aangenomen Motie PvdA CDA Wens4U grondbeleid raad 27 juni 2023.pdf 1 document

Aangenomen Amendement VVD Nota Grondbeleid d.d. 31 oktober 2023 1 document

Aangenomen Amendement GroenLinks begroting 2024 voorlichting Link d.d. 31 oktober 2023 1 document

Aangenomen Amendement CDA Nota Grondbeleid 2023 d.d. 31 oktober 2023 1 document

Aangenomen Amendement. JessLokaal PvdA Seniorenpartij GL Maatschappelijk nut en Gebouwen onderwijs 31 oktober 2023 1 document

Aangenomen amendement Jesslokaal Seniorenpartij PvdA Actualisatie Beleid Zonneparken raad 11 juli 2023.pdf 1 document

Aangenomen Amendement VVD JessLokaal GroenLinks Algemeen plaatselijke verordening raad 27 juni 2023.pdf 1 document

Aangenomen Amendement JessLokaal VVD GroenLinks Vaststellen APV Schagen raad 27 juni 2023.pdf 1 document

Aangenomen Amendement GroenLinks Uitgangspunten kadernota getekend 1 document

Aangenomen Motie CDA PvdA GroenLinks Microturbines 21 maart 2023.pdf 2 documenten

Aangenomen motie CDA PvdA JessLokaal VVD Jeugd mentaal welzijn 2 documenten

Aangenomen Motie PvdA CDA SP Wens4U GroenLinks JessLokaal Kostendelersnorm 08 november 2022.pdf 2 documenten

Aangenomen Motie SP PvdA GroenLinks D66 Wens4U Menstruatieproducten Uitgiftepunten (MUP's) 20 december 2022.pdf 2 documenten

Aangenomen Motie CDA JessLokaal Seniorenpartij PvdA Juridische toets Financiele zelfredzaamheid 20 dec 2022.pdf 3 documenten

Aangenomen Motie SP JessLokaal Moreel apel voorzieningen 9 november 2021 3 documenten

Aangenomen motie Wens4U tiny houses 3 documenten

Aangenomen Motie Groen Links Openbaar vervoer lobby 8 november 2022.pdf 2 documenten

Overgenomen Motie SP Inkomensgrenzen gemeentelijke ondersteuning naar 130% 8 november 2022.pdf 2 documenten

Overgenomen Motie Wens4U Regeling dierenhulp minima 08 november 2022.pdf 2 documenten

Overgenomen Motie Seniorenpartij Respijtzorg 8 november 2022.pdf 3 documenten

Overgenomen motie CDA zwemschool Waterdieren 2 documenten

Overgenomen Motie SP busvervoer binnen gemeente Schagen voor € 1,- 8 november 2022.pdf 2 documenten

Ingetrokken Motie CDA Global Goals 19 september 2023 1 document

Ingetrokken Amendement GroenLinks Toeristenbelasting raad 11 juli 2023 .pdf 1 document

Ingetrokken Amendement D66 Kadernota 2024 Multitreffer raad 11 juli 2023.pdf 1 document

Aanhouden Amendement GroenLinks Kadernota budget voorlichting LINK raad 11 juli 2023.pdf 1 document

Ingetrokken Motie D66 Seniorenpartij schuldhulpverlening raad 27 juni 2023.pdf 1 document

Ingetrokken Motie GroenLinks Schagen Wegwerpbekers 21 maart 2023.pdf 1 document

Verworpen Amendement VVD Reglement van Orde 19 september 2023 1 document

Verworpen Amendement Wens4U Bomenbeleid raad 11 juli 2023.pdf 1 document

Verworpen Amendement GroenLinks SP kadernota inkomensnorm naar 130 procent raad 11 juli 2023.pdf 1 document

Verworpen Amendement JessLokaal Seniorenpartij PvdA verblijfsbelasting 2024 raad 11 juli 2023.pdf 1 document

Verworpen Amendement D66 Kadernota 2024 Economische agenda raad 11 juli 2023.pdf 1 document

Verworpen Motie GL PvdA CDA grondprijs Dijkzicht raad 27 juni 2023.pdf 1 document

Verworpen Motie GroenLinks Agendapunt 7 vaststellen agenda mbt agendapunt 18 Bp hotel Corfwater getekend 1 document

Verworpen Motie Wens4U Bestemmingsplan Centrumgebied Waldervaart getekend 1 document

Verworpen Amendement CDA VVD Seniorenpartij D66 SP Wens4U Bestemmingsplan Jozef Israëlsstraat getekend 1 document

Verworpen Motie GroenLinks Ap 7 vaststellen agenda mbt ap 17 Vaststellen bp Jozef Israëlsstraat 4-6 Schagen getekend 1 document

Verworpen Wens4U Motie Wijziging beslispunt verkeersplan Schagen centrum 7 februari 2023.pdf 1 document

Verworpen D66 Amendement Toepassen coordinatieregelingen woningbouwproject Sint Maarten 7 februari 2023.pdf 1 document