Aangenomen - afgehandeld

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2022

download

Exporteren naar

PDF Excel

Aangenomen Motie VVD CDA ontwikkelingen bij de brandweer (vernieuwde versie) 5 juli 2022 2 documenten

Aangenomen motie Seniorenpartij AOW-loskoppeling met minimumloon 15 februari 2022 1 document

Aangenomen Motie SP Transitievisie Warmte Schagen 21.748439 2 documenten

Aangenomen Amendement CDA Kadernota 2022 budget team Financiën 2 dd 5 juli 2022 1 document

Aangenomen Motie PvdA SP Wens4U GroenLinks Bezuiniging Jeugdzorg 15 februari 2022 2 documenten

Aangenomen Amendement Social Ontmoeting Petten 15 februari 2022 1 document

Aangenomen Amendement CDA Jess Lokaal D66 Scouting Aquarius 15 februari 2022 1 document

Aangenomen amendement VVD Verkeersplan centrum Schagen 17 februari 2022 1 document

Aangenomen amendement JessLokaal verkeersplan centrum Schagen 17 februari 2022 1 document

Aangenomen amendement CDA VVD Verkeersplan centrum Schagen(1) 17 februari 2022 1 document

Aangenomen amendement CDA VVD GroenLinks Verkeersplan centrum Schagen(16) 17 februari 2022 1 document

Aangenomen amendement CDA VVD GroenLinks Verkeersplan centrum Schagen(13 en 14) 17 februari 2022 1 document