Moties en amendementen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2021

Aangenomen Motie natuurcompensatie Buitenvaert 1 document

Aangenomen Motie ontsluiting Muggenburg Zuid 1 document

Aangenomen motie CDA PvdA JessLokaal VVD Jeugd mentaal welzijn 2 documenten

Aangenomen Motie SP JessLokaal Moreel apel voorzieningen 9 november 2021 3 documenten

Aangenomen motie Wens4U tiny houses 3 documenten

Aangenomen Motie GL D66 Begroting 2022 moreel appel op wethouders 9 november 2021 1 document

Amendement Jess Lokaal Besluit m.b.t. begraafplaatsen vaststellen AANGENOMEN 1 document

Amendement Jess Lokaal Begraafplaatsen commissie cultuurhistorische waarde AANGENOMEN 14 dec 2021 1 document

Aangenomen Motie Jess PvdA CDA onderhoud toeristische gebieden 2 documenten

Aangenomen Motie Woningbouw Schagen 4 documenten

Aangenomen Motie CDA SP JESSLokaal Seniorenpartij GL inzake Reddingsplan Kustbus 2021 1 document

Aangenomen Motie SP Transitievisie Warmte Schagen 21.748439 2 documenten

Aangenomen motie VVD GroenLinks Duurzaam Schagen inzake Fietsvlonder 2 documenten

Aangenomen amendement CDA JESSLokaal PvdA toeristen- forensenbelasting 2022 en 2023 1 document

Amendement vrijstelling m.b.t. het verblijf van arbeidsmigranten CDA Seniorenpartij PvdA GL AANGENOMEN 1 document

Amendement PvdA SP Concept Omgevingsvisie punt 1 AANGENOMEN 1 document

Aangenomen Amendement VVD Seniorenpartij landbouwvoertuigen 1 document

Aangenomen amendement VVD CDA D66 inzake RES 1.0 1 document

Aangenomen Amendement toekomst begraafplaatsen 1 document

Aangenomen Amendement D66 en PvdA inzake bestemming overschot jaarrekening 2020 1 document

Aangenomen Amendement reconstructie Zuiderweg 1 document

Overgenomen motie Wens4U GroenLinks inzake Park Waldervaart 1 document

Overgenomen motie CDA zwemschool Waterdieren 2 documenten

Overgenomen Motie GroenLinks Seniorenpartij Sociale woningbouw 1 document

Overgenomen motie CDA VVD Seniorenpartij Witte Anjer perkje 1 document

Overgenomen motie PvdA ABP fossielvrij 1 document

Overgenomen amendement Seniorenpartij coördinatiebesluit spoedzoekerswoningen 1 document

Amendement D66 Omgevingsvisie_speerpuntIII.2.b toerisme en recreatie INGETROKKEN 1 document

Amendement D66 Omgevingsvisie_III.2.c.Wonen 2 INGETROKKEN 1 document

Motie SP OZB INGETROKKEN 1 document

Motie D66 Huisvesting Aquarius INGETROKKEN 1 document

Motie GL inclusief sinterklaasfeest INGETROKKEN 1 document

Ingetrokken Motie DS SP Sociale woningbouwlocatie De Ark 21.748438 1 document

Ingetrokken Motie PvdA D66 SP GroenLinks over Jeugdzorgaanbieders 21.748436 1 document

Ingetrokken Amendement Vaststellen Bp Lagedijkerweg Grote Sloot 238 ED66 1 document

Ingetrokken Amendement Toepassen wet Voorkeursrecht D66 1 document

Ingetrokken motie CDA voortang Duurzame Energie 1 document

Ingetrokken motie Wens4U Duurzaam Schagen inzake aankoop Ananasbos 1 document

Ingetrokken Motie Wens4U borstonderzoek Vrouwen 1 document

Verworpen motie VVD Schagerweg 1 document

Ingetrokken motie SP toeristenbelasting 1 document

Ingetrokken Motie Seniorenpartij Raadsenquête Old Skoel 1 document

Ingetrokken motie GroenLinks kadernota BOA 1 document

Ingetrokken motie GroenLinks Kadernota 1 document

Ingetrokken Motie GroenLinks feitenrelaas oldskoel 1 document

Ingetrokken motie D66 VVD eerste tussenrapportage 2021 1 document

Ingetrokken Amendement kaders gedenkparken Wens4U Seniorenpartij 1 document

21.716436 Getekende Amendement PvdA inzake amendement vaststelling jaarstukken 2020 ingetrokken 1 document

Amendement 1 D66 inzake parkeren - vaststellen bestemmingsplan Gedempte Gracht 54, Schagen Ingetrokken 1 document

Amendement 2 D66 inzake vaststellen bestemmingsplan Gedempte Gracht 54, Schagen Ingetrokken 1 document

Motie PvdA GL SP Seniorenpartij inzake bouwplan Rode Kool Verworpen 1 document

Motie PvdA Wens4U VVD GroenLinks Duurzaam Schagen inzake verkoop school Burgerbrug 1 document

Amendement Wens4U Omgevingsvisie amendement gezondheid VERWORPEN 1 document

Amendement SP Omgevingsvisie Houtstook VERWORPEN 1 document

Amendement D66 bijlage omgevingsvisie doelen en kaders VERWORPEN 1 document

Amendement D66 Omgevingsvisie buitengebied VERWORPEN 1 document

Amendement D66 stappenplan Omgevingsvisie VERWORPEN 1 document

Amendement D66 Omgevingsvisie_speerpunt III.2.b. Landbouw VERWORPEN 1 document

Motie D66 Omgevingsvisie Schagen VERWORPEN 1 document

Motie SP Asielzoekers VERWORPEN 1 document

Motie SP Schone lucht akkoord VERWORPEN 1 document

Motie van treurnis-raadsvergadering Raadsvergadering 16 december 2021 VERWORPEN 1 document

Motie GL geluidsscherm Muggenburg VERWORPEN 1 document

Motie Wens4U Vervangen geluidscherm Muggenburg VERWORPEN 1 document

Verworpen motie van afkeuring Wens4U inzake begroting 2022 1 document

Verworpen Motie SP Hondenpoep overlast in de kustdorpen 1 document

Verworpen Amendement Seniorenpartij Verkoopopbrengsten Jozef Israëlstraat bestemmen aan Algemene Reserve 1 document

Verworpen Amendement Seniorenpartij inzake toeristenbelasting 1 document

Verworpen Amendement GL begroting sociaal domein 1 document

Verworpen Amendement GL begroting KCC en organiseren meldingen 1 document

Verworpen Amendement GL Begroting 2022 BOA 1 document

Verworpen Amendement GL begroting Bestuursadviseurs 1 document

Verworpen Amendement D66 GroenLinks begroting 2022 1 document

Verworpen Amendement Duurzaam Schagen JeugdzorgPlus 21.748441 1 document

Verworpen Amendement D66 Nes 32 21.748440 1 document

Verworpen Motie D66 Seniorenpartij Duurzaam Schagen SP inzake De Ark Schagen 21.748437 1 document

Amendement VVD Convenant 2021-2026 noordkop Centraal 1 document

Verworpen Amendement bedenkingen tegen plan Rode Kool D66 1 document

Verworpen motie D66 Seniorenpartij Wens4U inzake wijziging bestemming terrein parrallelweg naar parkeren 1 document

Verworpen Motie van treurnis wethouder Heddes 1 document

Verworpen Motie SP Energiecollectief 1 document

Verworpen Motie PvdA Zorg voor Jeugd 1 document

Verworpen Motie GroenLinks Seniorenpartij J. Israelstraat 1 document

Verworpen amendement Seniorenpartij RES 1.0 1 document

Verworpen amendement D66 Helmweg 10 1 document

Verworpen Amendement Buitenvaert Schagerbrug D66 1 document

Verworpen Amendement Buitenvaert JESS en SP 1 document