Moties en amendementen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2022

Aangenomen Motie CDA Seniorenpartij VVD Beleid mantelzorgwoningen 20 december 2022.pdf 1 document

Aangenomen Motie CDA GroenLinks PvdA SP Seniorenpartij Energiecompensatie Sportclubs Culturele verenigingen 20 dec 2022.pdf 1 document

Aangenomen Motie PvdA CDA SP Wens4U GroenLinks JessLokaal Kostendelersnorm 08 november 2022.pdf 1 document

Aangenomen Motie SP PvdA GroenLinks D66 Wens4U Menstruatieproducten Uitgiftepunten (MUP's) 20 december 2022.pdf 2 documenten

Aangenomen Motie CDA JessLokaal Seniorenpartij PvdA Juridische toets Financiele zelfredzaamheid 20 dec 2022.pdf 3 documenten

Aangenomen Motie Groen Links Openbaar vervoer lobby 8 november 2022.pdf 2 documenten

Aangenomen Motie alleen onderdeel fietsenrekken VVD Bankjes en fietsenrekken centrum schagen 5 juli 2022 2 documenten

Aangenomen Motie GL duurzaamheid KADERNOTA 5 juli 2022 3 documenten

Aangenomen Amendement D66 Moorsmeer 29A _32 20 dec 2022.pdf 1 document

Aangenomen Motie Seniorenpartij Voetgangersoversteekplaats Nieuwstraat t.h.v. de hoofdingang Makado 5 juli 2022 2 documenten

Aangenomen Motie Jess PvdA CDA onderhoud toeristische gebieden 2 documenten

Aangenomen Amendement Wens4U Toevoegen tekst in begroting doelstelling en resultaten evenementen 08112022.pdf 1 document

Aangenomen Amendement GroenLinks Stimuleren biologische landbouw 8 november 2022.pdf 1 document

Aangenomen Motie Wens4U CDA VVD Seniorenpartij Verkeersveiligheid Bosweg 't Zand 21 juni 2022 2 documenten

Aangenomen amendement VVD Verkeersplan centrum Schagen 17 februari 2022 1 document

Aangenomen Motie Woningbouw Schagen 4 documenten

Aangenomen Motie VVD CDA ontwikkelingen bij de brandweer (vernieuwde versie) 5 juli 2022 2 documenten

Aangenomen motie Seniorenpartij AOW-loskoppeling met minimumloon 15 februari 2022 1 document

Aangenomen Motie SP Transitievisie Warmte Schagen 21.748439 2 documenten

Aangenomen Amendement CDA Kadernota 2022 budget team Financiën 2 dd 5 juli 2022 1 document

Aangenomen Motie PvdA SP Wens4U GroenLinks Bezuiniging Jeugdzorg 15 februari 2022 2 documenten

Aangenomen Amendement Social Ontmoeting Petten 15 februari 2022 1 document

Aangenomen Amendement CDA Jess Lokaal D66 Scouting Aquarius 15 februari 2022 1 document

Aangenomen amendement JessLokaal verkeersplan centrum Schagen 17 februari 2022 1 document

Aangenomen amendement CDA VVD Verkeersplan centrum Schagen(1) 17 februari 2022 1 document

Aangenomen amendement CDA VVD GroenLinks Verkeersplan centrum Schagen(16) 17 februari 2022 1 document

Aangenomen amendement CDA VVD GroenLinks Verkeersplan centrum Schagen(13 en 14) 17 februari 2022 1 document

Overgenomen Motie punt B VVD Opstellen beleid en kaders microturbines binnenstedelijk gebied 5 juli 2022 1 document

Overgenomen Motie Wens4U Regeling dierenhulp minima 08 november 2022.pdf 1 document

Overgenomen Motie SP Inkomensgrenzen gemeentelijke ondersteuning naar 130% 8 november 2022.pdf 1 document

Overgenomen motie GroenLinks Compenseren openbaar groen (punt 1 )17 februari 2022 1 document

Overgenomen Motie Seniorenpartij Respijtzorg 8 november 2022.pdf 3 documenten

Overgenomen Motie SP busvervoer binnen gemeente Schagen voor € 1,- 8 november 2022.pdf 2 documenten

Ingetrokken Motie VVD Strandopgang Petten 20 dec 2022.pdf 1 document

Ingetrokken Motie CDA VVD SP Betaalbare huurwoningen 20 december 2022.pdf 1 document

Ingetrokken Motie SP Minimum percentage kampeerplaatsen op recreatieterreinen 8 november 2022.pdf 1 document

Ingetrokken Motie GroenLinks Energiearmoede verenigingen 8 november 2022.pdf 1 document

Ingetrokken Amendement GroenLinks Woningbouw 8 november 2022.pdf 1 document

Ingetrokken Motie VVD Tiny houses (vernieuwde versie) 5 juli 2022 1 document

Ingetrokken Motie punt a en c VVD Opstellen beleid en kaders microturbines binnenstedelijk gebied 5 juli 2022 1 document

Ingetrokken Amendement D66 Initiatieven omissies Terpweg 21 juni 2022 1 document

Ingetrokken Motie SP Wens4u Seniorenpartij PvdA Norm energiecompensatie 26 april 2022 1 document

Ingetrokken Motie D66 inzake Waarland 2022_oekrainers 26 april 2022 2 documenten

Ingetrokken amendement D66 Huisvesting scouting Aquarius Dirkshorn 15 februari 2022 1 document

Ingetrokken motie Wens4U Dierenopvang 2022 15 februari 2022 1 document

Ingetrokken amendement PvdA dorpsontmoetingspunt Petten 15 februari 2022 1 document

Ingetrokken Amendement D66 Feitenrelaas verkoop schoolgebouw Burgerbug aan Oldskoel 15 februari 2022 1 document

Ingetrokken motie GroenLinks Compenseren openbaar groen (punt 2 )17 februari 2022 1 document

Ingetrokken amendement D66 Bestemmingsplan Zuiderweg 4-6 Schagen 17 februari 2022 1 document

Ingetrokken amendement CDA VVD JESSLokaal Verkeersplan centrum Schagen(1) 17 februari 2022 1 document

Verworpen Motie Wens4U PvdA Warme kamers 20 december 2022.pdf 1 document

Verworpen Amendement Groen Links Moreel Appel 8 november 2022.pdf 1 document

Verworpen Motie GL woningbouw KADERNOTA 5 juli 2022 1 document

Verworpen Motie GL Sport KADERNOTA 5 juli 2022 1 document

Verworpen Motie GL Sport en Alcohol KADERNOTA 5 juli 2022 1 document

Verworpen Motie GL D66 Herinrichting Markt schagen 5 juli 2022 1 document

Verworpen Motie GL appel KADERNOTA 5 juli 2022 1 document

Verworpen Motie GL agrariers KADERNOTA 5 juli 2022 1 document

Verworpen Amendement Wens4U Kadernota 2022 moreel appèl 5 juli 2022 1 document

Verworpen Amendement SP Kaders CPO gemeente Schagen 21 juni 2022 1 document

Verworpen motie VVD Wonen Werken Leren 15 februari 2022 1 document

Verworpen motie D66 uitbreiding DOP Petten 15 februari 2022 1 document

Verworpen amendement Seniorenpartij inzake seniorenconvent 15 februari 2022 1 document

Verworpen motie JessLokaal Uitbreiden blauwe zone Schagen 17 februari 2022 1 document

Verworpen motie GroenLinks verkeersplan 17 februari 2022 1 document

Verworpen motie D66 Gedempte Gracht 54 Schagen intrekken vergunning 17 februari 2022 1 document

Verworpen amendement Wens4u Verkeersplan centrum Schagen(10) 17 februari 2022 1 document

Verworpen amendement GroenLinks verkeersplan markt en gracht 17 februari 2022 1 document

Verworpen amendement GroenLinks verkeersplan Markt 17 februari 2022 1 document

Verworpen amendement D66 verkeersplan 17 februari 2022 1 document