Technische vragen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

Technische vragen D66 inzake compensatieovereenkomst Corfwater 1 document

Technische vragen van PvdA Schagen inzake stookoverlast 1 document

Vragen jaarrekening 2022 2 documenten

Vragen nav RIM 037 USP Sint Maarten 1 document

Vraag Seniorenpartij Microturbines 1 document

Bestemmingsplan Centrumgebied Waldervaart (GroenLinks) 1 document

Muurschilderingen (VVD) 2 documenten

Vragen duurzaamheidslening (SP) 2 documenten

Vragen VVD Schagen over advies Elke regio telt 3 documenten

vleermuisschermen (VVD) 2 documenten

Aanvullende vragen over BP Jozef Israëlstraat (D66) 2 documenten

De Groene Traverse (VVD) 4 documenten

Burgerberaad G1000 (VVD) 1 document

Beschut werken (PvdA) 2 documenten

Beantwoording vragen tijdens oordeelsvormende vergadering 18 april over BP Jozef Israëlstraat 1 document

Beschermd wonen (PvdA) 2 documenten

Beantwoording vragen tijdens oordeelsvormende vergadering 18 april over BP Hotel Corfwater 4 documenten

Groenoord (VVD) 2 documenten

Uitgangspunten Kadernota 2023 (VVD) 2 documenten

Beleid miniwindturbines (VVD) 2 documenten

Groenoord en garantstelling (CDA) 2 documenten

Corfwater (D66) 1 document

Bestemmingsplan Hotel Corfwater (JESSLokaal) 4 documenten

Bescherm Wonen (VVD) 2 documenten

Vragen inzake op brief Verkeersveiligheid Burgerbrug en Burgervlotbrug (VVD) 3 documenten

Keinsmerbrug (VVD) 2 documenten

Nav RIM 117 Berenschot onderzoek (CDA) 1 document

Bestemmingsplan Centrumgebied Waldervaart (D66) 2 documenten

Stremming vlotbrug Sintmaartensvlotbrug (VVD) 2 documenten

Schoolontbijt (Seniorenpartij) 2 documenten

Stand van zaken Centrumplan Walderwaart (Wens4U) 2 documenten

Huisvesting Oekraïners Tuitjenhorn en Warmenhuizen 2 documenten

Aanvullende vragen organisatie informatieavonden (JessLokaal) 2 documenten

nav RV huisvesting Oekrainers Tuitjenhorn (JessLokaal) 3 documenten

differentiatie rioolheffing (SP) 2 documenten

Programma Stedelijk Water en Riolering (JessLokaal) 2 documenten

camera bewaking Rozenlaan (JessLokaal) 2 documenten

financiering 4 projecten (PvdA) 1 document

aanvullende financiering 4 projecten nav OV 21 febr (VVD) 3 documenten

publicatie plannen en besluiten (D66) 2 documenten

plaatsing camera's (Seniorenpartij) 2 documenten

Diverse mondelinge vragen inzake verordening afvoer hemel en grondwater OV 21 februari 1 document

Beantwoording diverse mondelinge vragen inzake aanvullende financiering tijdens oordeelsvormende vergadering 21 februari 2023 1 document

Beantwoording diverse mondelinge vragen inzake PSWR tijdens oordeelvormende vergadering 21 februari 2023 1 document

Uitvoeringsprogramma VTH (JessLokaal) 2 documenten

Aanvullende vragen financiering (D66) 2 documenten

Glasvezelbekabeling (JESSLokaal) 2 documenten

Cameratoezicht (GL) 2 documenten

Organisatie informatieavonden (JessLokaal) 2 documenten

Aanvullende vragen GL nav art 43 vuurwerk 2 documenten

Uitbetaling gelden DOP Petten (Seniorenpartij) 3 documenten

Aanvullende vraag Seniorenpartij Schagen nav antwoorden persvraag NHD Thorbeckestraat 2 documenten

Vraag vermogensgrens bij kwijtschelding belastingen (SP) 2 documenten

Opvang asielzoekers Bosweg 14 ’t Zand NH (VVD) 2 documenten

Vragen wegwerpbekers (GroenLinks) 2 documenten

Prioriteit nieuwe woningbouw (VVD) 4 documenten

Vraag Verkeersplan Centrum Schagen (Wens4U) 1 document

De Ruige Korteweg 22 (VVD) 6 documenten

Nav raadsvoorstel renovatie hockeyveld (VVD) 2 documenten

Wijkvereniging Waldervaart (JessLokaal) 2 documenten