Raadsinformatiememo's

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2022

121 Raadsinformatiememo 4 ha. Sint Maartenszee 2 documenten

120 Raadsinformatiememo Sportcomplex Groenoord 1 document

119 Raadsinformatiememo 213a Accommodatiebeleid 2 documenten

118 Raadsinformatiememo Pallas 1 document

117 Raadsinformatiememo Vervolgonderzoeken Berenschot 1 document

116 Raadsinformatiememo beantwoording vragen Bp Corfwater en krediet Corfwater 1 document

115 Raadsinformatiememo LZV route 1 document

114 Raadsinformatiememo Addendum woondeal 3 documenten

113 Raadsinformatiememo Intrekken beroep Belastingdienst mbt keukentafelgesprekken 1 document

112 Raadsinformatiememo annulering werkzaamheden Bosweg 1 document

111 Raadsinformatiememo Grondprijzenbrief 2023 2 documenten

107 Raadsinformatiememo kerkenvisie 2 documenten

110 Raadsinformatiememo Leerplicht RMC 2021-2022 2 documenten

109 Raadsinformatiememo Economische agenda 2 documenten

108 Raadsinformatiememo technische vraag begrotingsraad 1 document

106 Raadsinformatiememo Transformatorstation 8 documenten

105 Raadsinformatiememo Project oneigenlijk gebruik 1 document

104 Raadsinformatiememo Rechtmatigheid 1 document

102 Raadsinformatiememo beantwoording vragen tussenrapportage 1 document

103 Raadsinformatiememo Stikstofproblematiek 1 document

101 Raadsinformatiememo de energiearmoede aanpak Schagen 2 documenten

100 Raadsinformatiememo aanpassing rooster De Wiel 1 document

099 Raadsinformatiememo zienswijze energievisie 3 documenten

098 Raadsinformatiememo vervolg Bogtmanweg 1 document

097 Raadsinformatiememo Realisatie noodwoningen voor Oekraïense vluchtelingen 1 document

096 Raadsinformatiememo Raadsvragen Woningbouwplannen 1 document

095 Raadsinformatiememo vervolg stand van zaken GGID 2 documenten

094 Raadsinformatiememo gemeente Schagen 10 jaar 1 document

093 Raadsinformatiememo voortgangsrapportage implementatie omgevingswet 2 documenten

092 RIM toezicht jeugdbescherming NHN 3 documenten

091 Raadsinformatiememo Uitvoeringsagenda programma Duurzaamheid 2 documenten

090 Raadsinformatiememo Verkeersveiligheid Bosweg 1 document

087 Raadsinformatiememo Uitkomsten Verbijzonderde Interne Controle 1 document

088 Raadsinformatiememo Horizontaal toezicht informatie- en archiefbeheer 2022 3 documenten

089 Raadsinformatiememo Regionale Energie Strategie 2 documenten

086 RIM 213a onderzoek Financiën 2 documenten

085 Raadsinformatiememo Septembercirculaire gemeentefonds 2022 2 documenten

084 Raadsinformatiememo Speelbeleid 1 document

083 RIM extra bouwkrediet Multitreffer 1 document

082 RIM Stand van zaken GGID 2 documenten

080 RIM Evaluatie zonneparkenbeleid 2 documenten

081 RIM Uitbesteden uitvoering Meedoenbudget 65-plussers 1 document

079 RIM Moreel appel in de Wmo 1 document

078 RIM Tiny Houses pilot Nes Noord 1 document

077 Raadsinformatiememo Marktkramen Nieuwstraat 1 document

076 Raadsinformatiememo Crisis Nood Opvang 1 document

075 Raadsinformatiememo Versnellen BPL traject 3 documenten

074 RIM Versnellen energie infrastructuur 2 documenten

073 RIM Cursussen digitale basisvaardigheden 1 document

072 Raadsinformatiememo Uitvoeringsprogramma Omgevingsdienst 1 document

071 Raadsinformatiememo Makado 1 document

070 Raadsinformatiememo beeldbepalende panden 1 document

069 Raadinformatiememo proces Suvis Regius 1 document

068 Raadsinformatiememo nieuwe studietoeslag 1 document

067 Raadsinformatiememo Jeugd Ontbijt 1 document

066 Raadsinformatiememo Informatieavond sportpark Groenoord 2 documenten

065 Raadsinformatiememo Jaarverantwoording Kinderopvang 2021 3 documenten

064 Raadsinformatiememo Rijden Kustbus zomer 2022 2 documenten

060 Raadsinformatiememo DOKO Multitreffer 2 documenten

063 Raadsinformatiememo Verantwoording ondernemersfonds 1 document

062 Raadsinformatiememo Duurzaamheidslening 1 document

061 Raadsinformatiememo Crisisfunctie Jeugd 3 documenten

059 Raadsinformatiememo Definitieve portefeuilleverdeling 2022 1 document

058 Raadsinformatiememo Convenant LSI 1 document

057 Raadsinformatiememo Accres 1 document

056 Raadsinformatiememo Kustbus 2022 1 document

054 Raadsinformatiememo Deelauto's gemeentehuis Q2 2022 1 document

053 Raadsinformatiememo Prioritering nieuwe woningbouwinitiatieven 1 document

052 Raadsinformatiememo Meicirculaire 2022 1 document

051 Raadsinformatiememo Verticaal toezicht informatie en archiefbeheer 2021 12 documenten

050 raadsinformatiememo dierenopvang en vervoer 1 document

049 Raadsinformatiememo Maartbrief Algemene uitkering Gemeentefonds 2022 1 document

048 Raadsinformatiememo Onderzoek uitbreidingsplannen ondernemers 2022 1 document

047 Raadsinformatiememo Digitale dossier voor de jeugdgezondheidzorg (GGiD) 1 document

045 RIM verhoging maximale koopsom starterslening 2 documenten

046 RIM voortgang aanpak ondermijning 1 document

044 RIM Herziening collegebesluit energietoeslag 1 document

043 RIM Voortgangsrapportage Omgevingswet 2 documenten

042 RIM Enquete Zuiderweg 1 document

041 RIM Permanente bewoning vakantieparken 1 document

040 RIM DKW! 5 documenten

039 RIM convenant werklocaties 3 documenten

038 RIM deelname Platform M50 1 document

037 RIM Energietoeslag 1 document

036 RIM De Kop Werkt! 3 documenten

035 RIM Schagen viert voorjaar 3 documenten

034 RIM Microturbines 3 documenten

033 RIM Handhavingsplan sociaal domein 2 documenten

032 RIM Reglement van Orde college 3 documenten

031 RIM RRN Verwervingsstrategie JeugdzorgPlus 2023 en verder. 1 document

024 RIM kustbus 2022 2 documenten

030 Raadsinformatiememo Regionaal Woonakkoord Kop van Noord-Holland 2022-2026 6 documenten

029 Raadsinformatiememo subsidie Schagen groeit door 1 document

028 RIM Gateway Review Geluk 2 documenten

027 RIM Evaluatie auditcommissie 1 document

026 RIM Uitstel Omgevingswet 1 document

025 RIM Woningbouwmonitor rapportage eerste tot en met vierde kwartaal 2021 2 documenten

023 RIM Aanleg VOP's Julianalaan en Hofstraat 1 document

022 RIM Regenboogprullenbakken 1 document

021 RIM Intentieovereenkomst MRA en Noord-Holland 1 document

019 RIM Evaluatie Participatie RES 2 documenten

020 RIM Netcongestie bij bedrijventerreinen in Schagen 8 documenten

018 RIM Persbericht inzameling voor Oekraïne 2 documenten

017 RIM vanuit Op Kop 2022 voor RRN gemeenten 1 document

016 RIM Locatieonderzoek zwemschool 1 document

015 RIM Stand van zaken fietspad Diepsmeerweg 1 document

014 RIM Sociale ontmoeting Petten 1 document

013 RIM Addendum aanvullende afspraken verlaging verhuurdersheffing (met bijlage) 2 documenten

012 RIM Rookvrije gemeente Schagen 1 document

011 RIM Verkeersplan centrum Schagen 1 document

010 RIM Vraag adviesrecht 1 document

009 RIM Kanaalstraat eo Schagen 1 document

008 RIM Hoofdassen Tuitjenhorn 1 document

007 RIM december circulaire gemeentefonds 1 document

004 RIM Grondprijzenbrief 2022 2 documenten

006 RIM Integraal Samenwerken Onderwijs en zorg 1 document

005 RIM Kaders CPO gemeente Schagen 3 documenten

003 RIM Ambtelijk horen 1 document

002 RIM Meerjarige Prestatieafspraken 2022-2026 Schagen 2 documenten

001 RIM Verkoop Loet 10 1 document