Raadsinformatiememo's

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

020 Raadsinformatiememo Menstruatieproducten Uitgifte Punten 1 document

019 Raadsinformatiememo Voortgang herbestemming vakantieparken 1 document

018 Raadsinformatiememo kostendelersnorm en samenwonen in de bijstand op proef 1 document

017 Raadsinformatiememo Quickscan Financiële rechtmatigheid 1 document

016 Raadsinformatiememo Woondeal 2.0 Regio NHN 6 documenten

015 Raadsinformatiememo voortgangsrapportage RES 2 documenten

013 Raadsinformatiememo financiële zelfredzaamheid Wmo 2 documenten

014 Raadsinformatiememo start herijking beleid onderwijshuisvesting 1 document

012 Raadsinformatiememo tiny houses 2 documenten

011 Raadsinformatiememo Ontwikkelvisie Callantsoog 1 document

010 Raadsinformatiememo Motie VO Welzijn Jeugd 29-06-21 1 document

009 Raadsinformatiememo Joods vastgoed 2 documenten

008 Raadsinformatiememo informatie stand van zaken verkiezingen 15 maart 2023 1 document

007 Raadsinformatiememo decembercirculaire Gemeentefonds 2022 1 document

006 Raadsinformatiememo WOO 1 document

005 Raadsinformatiememo addendum verlengen VTH beleid 1 document

004 Raadsinformatiememo Integrale Crisis Dienst - Jeugd 1 document

003 Raadsinformatiememo Werkagenda mobiliteit Kop van Noord-Holland 1 document

002 Raadsinformatiememo Groenblauw netwerk 2 documenten

001 Raadsinformatiememo Beleid Zonneparken 1 document