Raadsinformatiememo's

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

108 Raadsinformatiememo Start traject jongerenparticipatie 1 document

106 Raadsinformatiememo Integrale Toegang Schagen 1 document

105 Raadsinformatiememo update Waldervaart 1 document

104 Raadsinformatiememo Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2 documenten

072 Raadsinformatiememo Standplaatsenbeleid 1 document

103 Raadsinformatiememo Samenwerking in Kop van Noord Holland 1 document

102 Raadsinformatiememo Verordening ex. artikel 213a Gw. onderzoek inkoop 2 documenten

101 Raadsinformatiememo Woningmarktonderzoek 2 documenten

100 Raadsinformatiememo Ontwikkelingen rond het DOP Petten 1 document

099 Raadsinformatiememo Scouting Aquarius Dirkshorn 1 document

098 Raadsinformatiememo uitbreiding cameraplan station Schagen 3 documenten

097 Raadsinformatiememo Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming 2 documenten

096 Raadsinformatiememo Verduurzamen veldverlichting 1 document

095 Raadsinformatiememo Septembercirculaire 2023 1 document

094 Raadsinformatiememo Provinciaal Programma Landelijk Gebied 3 documenten

093 Raadsinformatiememo Projectopdracht Schagen Oost 2 documenten

092 Raadsinformatiememo Afstemming Schagen Oost en Ontwikkelvisie Stad Schagen 2040 1 document

091 Raadsinformatiememo regionaal uitvoeringsprogramma verkeerveiligheid Noord Holland 2 documenten

090 Raadsinformatiememo hemelwaterberging 3 documenten

089 Raadsinformatiememo Pilot VPA voor laden elektrische auto (motie laden) 1 document

088 Raadsinformatiememo 1e en 2e kwartaalrapportage VTH uitvoeringsprogramma 2023 ODNHN 3 documenten

087 Raadsinformatiememo concept economische agenda 2 documenten

086 Raadsinformatiememo stand van zaken Tweede Kamerverkiezing 2023 1 document

085 Raadsinformatiememo Noorderlicht 1 document

084 Raadsinformatiememo Exploitatie Multitreffer 1 document

083 Raadsinformatiememo Wijzendweg 14A 4 documenten

082 Raadsinformatiememo Ontwikkelingen Hondsbossche Duinen en strand 2 documenten

081 Raadsinformatiememo Verkorte aflostermijn wettelijke en minnelijke schuldregelingen 1 document

080 Raadsinformatiememo onderweg naar regiovisie Sociaal domein Kop NH 2 documenten

078 Raadsinformatiememo dienstregeling NS 1 document

079 Raadsinformatiememo stand van zaken evaluatie GGiD juli 2023 2 documenten

077 Raadsinformatiememo vanuit de VRNHN Verschuiving taken vluchtelingenopvang van VR naar gemeenten 1 document

074 Raadsinformatiememo ruimtelijke verkenning Dijk en Waard N245 1 document

076 Raadsinformatiememo Collegevoorstel Spoedzoekersregeling 1 document

075 Raadsinformatiememo Geen nieuwe bestemmingsplannen 1 document

073 Raadsinformatiememo Voortgang aanpak energiearmoede 2 documenten

071 Raadsinformatiememo Grondverkoop De Lus tbv huisvesting arbeidsmigranten 1 document

070 Raadsinformatiememo Motie Sporthaltarieven Harenkarspelhal 1 document

069 Raadsinformatiememo Selectie- en toewijzingscriteria CPO gemeente Schagen 3 documenten

068 Raadsinformatiememo verkeersregelaars N9 1 document

067 Raadsinformatiememo verkoop Loet 10 1 document

066 Raadsinformatiememo Convenant woon- en adresfraude Schagen 2 documenten

065 Raadsinformatiememo Verticaal toezicht informatie- en archiefbeheer 2022 5 documenten

064 Raadsinformatiememo Convenant toekomstbestendig wonen 1 document

063 Raadsinformatiememo Interbestuurlijk toezicht 2022 2 documenten

062 Raadsinformatiememo contractering JeugdzorgPlus 2023-2030 1 document

061 Raadsinformatiememo uitvoeringsprogramma's 2023 en evaluatieverslagen 2022 Schagen en OD NHN 7 documenten

060 Raadsinformatememo meicirculaire algemene uitkering gemeentefonds 1 document

059 Raadsinformatiememo kleine maatregelen N9 1 document

058 Raadsinformatiememo verantwoording ondernemersfonds 1 document

057 Raadsinformatiememo uitgangspunten herijking RES 3 documenten

056 Raadsinformatiememo Convenanten hulpmiddelen 4 documenten

055 Raadsinformatiememo Jaarverantwoording Kinderopvang 2022 2 documenten

054 Raadsinformatiememo Bestuursopdracht ontwikkelvisie zuidelijke kernen 2 documenten

053 Raadsinformatiememo Inclusie symposium Samen Thuis in Schagen 3 documenten

052 Raadsinformatiememo Recentelijke ontwikkelingen omtrent spuitzones 1 document

051 Raadsinformatiememo Multitreffer 1 document

050 Raadsinformatiememo Uitstel woonplaatsbeginsel Beschermd wonen 1 document

049 Raadsinformatiememo TAS 82 1 document

048 Raadsinformatiememo planning minimabeleid 1 document

047 Raadsinformatiememo kustbus 2023 1 document

046 Raadsinformatiememo onderzoek ondernemers 1 document

045 Raadsinformatiememo zorgkosten Wmo en Jeugd 2023 1 document

044 Raadsinformatiememo Toekomst Holland boven Amsterdam 1 document

043 Raadsinformatiememo Herstelbesluit bestemmingsplan Kustzone Petten 3 documenten

042 raadsinformatiememo Energietoeslag 2023 1 document

041 Raadsinformatiememo Cameratoezicht station 4 documenten

040 Raadsinformatiememo beantwoording motie microturbines 1 document

039 Raadsinformatiememo stand van zaken evaluatie GGiD 2 documenten

038 Raadsinformatiememo Jaarverslag commissie bezwaar 2022 2 documenten

037 Raadsinformatiememo USP Sint Maarten 1 document

036 Raadsinformatiememo Jongerenparticipatie 1 document

035 Raadsinformatiememo Overschrijding budget Nieuwe huisvesting KNRM en Reddingsbrigade Petten 1 document

034 Raadsinformatiememo Beëindiging interbestuurlijk toezicht (IBT) jeugdbescherming jeugdreclassering 2 documenten

033 Raadsinformatiememo De Kop Werkt! 7 documenten

032 Raadsinformatiememo Ter inzagelegging Ontwikkelvisie stad Schagen 2040 2 documenten

031 Raadsinformatiememo Definities Woningbouwprogramma 2 documenten

030 Raadsinformatiememo Dierenartskosten 1 document

029 Raadsinformatiememo verhogen inkomensnormen en vermogenstoets 1 document

028 Raadsinformatiememo Herijking minimabeleid 1 document

027 Raadsinformatiememo financiële herijking onderwijshuisvesting 1 document

026 Raadsinformatiememo Stand van zaken Wet open overheid 1 document

025 Raadsinformatiememo Waldervaart 2 documenten

024 Raadsinformatiememo uitstel nieuwe contract jeugdzorgplus 1 document

023 Raadsinformatiememo Stand van zaken prioriteit maart 2023 1 document

022 Raadsinformatiememo Projectplan energie bespaar akkoord 1 document

021 Raadsinformatiememo samenwerking KCARS 4 documenten

020 Raadsinformatiememo Menstruatieproducten Uitgifte Punten 1 document

019 Raadsinformatiememo Voortgang herbestemming vakantieparken 1 document

018 Raadsinformatiememo kostendelersnorm en samenwonen in de bijstand op proef 1 document

017 Raadsinformatiememo Quickscan Financiële rechtmatigheid 1 document

016 Raadsinformatiememo Woondeal 2.0 Regio NHN 6 documenten

015 Raadsinformatiememo voortgangsrapportage RES 2 documenten

013 Raadsinformatiememo financiële zelfredzaamheid Wmo 2 documenten

014 Raadsinformatiememo start herijking beleid onderwijshuisvesting 1 document

012 Raadsinformatiememo tiny houses 2 documenten

011 Raadsinformatiememo Ontwikkelvisie Callantsoog 1 document

010 Raadsinformatiememo Motie VO Welzijn Jeugd 29-06-21 1 document

009 Raadsinformatiememo Joods vastgoed 2 documenten

008 Raadsinformatiememo informatie stand van zaken verkiezingen 15 maart 2023 1 document

007 Raadsinformatiememo decembercirculaire Gemeentefonds 2022 1 document

006 Raadsinformatiememo WOO 1 document

005 Raadsinformatiememo addendum verlengen VTH beleid 1 document

004 Raadsinformatiememo Integrale Crisis Dienst - Jeugd 1 document

003 Raadsinformatiememo Werkagenda mobiliteit Kop van Noord-Holland 1 document

002 Raadsinformatiememo Groenblauw netwerk 2 documenten

001 Raadsinformatiememo Beleid Zonneparken 1 document