Ingetrokken

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2022

Ingetrokken Motie VVD Strandopgang Petten 20 dec 2022.pdf 1 document

Ingetrokken Motie CDA VVD SP Betaalbare huurwoningen 20 december 2022.pdf 1 document

Ingetrokken Motie SP Minimum percentage kampeerplaatsen op recreatieterreinen 8 november 2022.pdf 1 document

Ingetrokken Motie GroenLinks Energiearmoede verenigingen 8 november 2022.pdf 1 document

Ingetrokken Amendement GroenLinks Woningbouw 8 november 2022.pdf 1 document

Ingetrokken Motie VVD Tiny houses (vernieuwde versie) 5 juli 2022 1 document

Ingetrokken Motie punt a en c VVD Opstellen beleid en kaders microturbines binnenstedelijk gebied 5 juli 2022 1 document

Ingetrokken Amendement D66 Initiatieven omissies Terpweg 21 juni 2022 1 document

Ingetrokken Motie SP Wens4u Seniorenpartij PvdA Norm energiecompensatie 26 april 2022 1 document

Ingetrokken Motie D66 inzake Waarland 2022_oekrainers 26 april 2022 2 documenten

Ingetrokken amendement D66 Huisvesting scouting Aquarius Dirkshorn 15 februari 2022 1 document

Ingetrokken motie Wens4U Dierenopvang 2022 15 februari 2022 1 document

Ingetrokken amendement PvdA dorpsontmoetingspunt Petten 15 februari 2022 1 document

Ingetrokken Amendement D66 Feitenrelaas verkoop schoolgebouw Burgerbug aan Oldskoel 15 februari 2022 1 document

Ingetrokken motie GroenLinks Compenseren openbaar groen (punt 2 )17 februari 2022 1 document

Ingetrokken amendement D66 Bestemmingsplan Zuiderweg 4-6 Schagen 17 februari 2022 1 document

Ingetrokken amendement CDA VVD JESSLokaal Verkeersplan centrum Schagen(1) 17 februari 2022 1 document