Ingetrokken

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2021

Ingetrokken Motie Wens4U borstonderzoek Vrouwen 1 document

Verworpen motie VVD Schagerweg 1 document

Ingetrokken motie SP toeristenbelasting 1 document

Ingetrokken Motie Seniorenpartij Raadsenquête Old Skoel 1 document

Ingetrokken motie GroenLinks kadernota BOA 1 document

Ingetrokken motie GroenLinks Kadernota 1 document

Ingetrokken Motie GroenLinks feitenrelaas oldskoel 1 document

Ingetrokken motie D66 VVD eerste tussenrapportage 2021 1 document

Ingetrokken Amendement kaders gedenkparken Wens4U Seniorenpartij 1 document

21.716436 Getekende Amendement PvdA inzake amendement vaststelling jaarstukken 2020 ingetrokken 1 document

Amendement 1 D66 inzake parkeren - vaststellen bestemmingsplan Gedempte Gracht 54, Schagen Ingetrokken 1 document

Amendement 2 D66 inzake vaststellen bestemmingsplan Gedempte Gracht 54, Schagen Ingetrokken 1 document

Motie PvdA GL SP Seniorenpartij inzake bouwplan Rode Kool Verworpen 1 document

Motie PvdA Wens4U VVD GroenLinks Duurzaam Schagen inzake verkoop school Burgerbrug 1 document