117 Raadsinformatiememo beleidsregels standplaatsen