Moties en amendementen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2024

Aangenomen Motie CDA JessLokaal PvdA Seniorenpartij Stichting toeristisch investeringsfonds Schagen_D raad 11 juli 2023.pdf 2 documenten

Aangenomen Motie Seniorenpartij VVD Schagerpas 19 dec 23 2 documenten

Aangenomen Motie CDA Doorstroming senioren stimuleren op de woningmarkt 19 dec 23 2 documenten

Aangenomen Amendement D66 adviesrecht Omgevingswet 19 dec 2023 1 document

Aangenomen Amendement SP Integrale Verordening sociaal domein gemeente Schagen vousvoyeren 19 dec 2023 1 document

Aangenomen Amendement SP Integrale Verordening SD Schagen indexatie kind budget en meedoen budgetten 19 dec 23 1 document

Overgenomen Motie GL kleinschalige opvang 07 februari 2024 1 document

Ingetrokken Amendement D66 (crisis)noodopvang asiel in Schagen 07 februari 2024 1 document

Aangehouden Motie Seniorenpartij Schagen en VVD Doorfietsroute langs de N245 19 dec 23 1 document

Verworpen Amendement D66 Doelgroepenverordening 19 dec 2023 1 document

Verworpen Motie VVD Schagen woningen Schagen Oost 19 dec 23 1 document

Verworpen Amendement SP Integrale Verordening SD Schagen bedrag kind budget en meedoen budgetten 19 dec 23 1 document

Verworpen Amendement SP Integrale Verordening SD Schagen toekenningsnorm 19 dec 23 1 document