Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Informatieavond, 10 oktober 2022 19:30:00

Algemene vergader informatie

Informatieavond begroting 2023

 

Op 5 oktober is de begroting 2023 door het college van B&W bij de griffie aangeboden en vanaf dat moment is de bestuurlijke behandeling begonnen die op 8 november door u wordt afgesloten. In aanloop naar de raadsvergadering van 8 november nodigt het college de raads- en steunfractieleden uit voor het bijwonen van de thema/informatievond  over de begroting 2023.  Het programma start met twee plenaire presentaties en na een korte pauze is er de gelegenheid voor het stellen van toelichtende vragen over de programmabegroting. In deze carrousel zijn de ambtenaren aanwezig die de vragen zullen beantwoorden.  Mochten er daarna nog technische vragen zijn, dan kunnen deze  tot 18 oktober bij de griffie ingediend worden

 

.

Datum:
10 okt. 2022, 19:30
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen