Technische vragen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

Maatregel 2.1.13P-C4 - aanleggen veilige fietsoversteek (CDA) 3 documenten

Verbouw Multitreffer (D66) 3 documenten

VVD vraag over plantenbakken Keinsmerweg Schagerbrug 2 documenten

Vragen Nes 32 (D66) 2 documenten

Zienswijzen Ontwikkelvisie Stad Schagen (Wens4U) 2 documenten

Mondeling gestelde vraag D66 Kadernota Multitreffer 1 document

Bestemmingsplan Centrumgebied Waldervaart (GroenLinks) 2 documenten

Langlopende dossiers (Seniorenpartij) 2 documenten

Vragen parkeerplaatsen stad Schagen (Seniorenpartij) 2 documenten

Heuvellandschap Delftweg Tuitjenhorn (Seniorenpartij) 2 documenten

Contact met gemeente (Seniorenpartij) 2 documenten

Economie (Seniorenpartij) 2 documenten

Mondeling gestelde vragen gemeentewerf Schagerbrug (Seniorenpartij) 1 document

Vervolgvragen VVD Schagen inzake saldo duurzaamheidsleningen voormalig gemeente Zijpe 2 documenten

Duurzaamheidslening (VVD) 1 document

Actualisatie beleid zonneparken (D66) 3 documenten

Vragen diverse fracties ihkv Kadernota 2024 9 documenten

N.a.v. RIM Multitreffer (CDA) 3 documenten

Beantwoording mondelingen vragen Oordeelsvormende vergadering 20 juni 2023 Actualisatie beleid zonneparken. 1 document