Technische vragen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

Vragen RIM 119a De Omloop (PvdA) 2 documenten

Vragen RIM 121 Muggenburg Zuid (PvdA) 2 documenten

Jess Lokaal Technische Vragen over bestemming van de woningen aan de Zeeweg boven de winkels 2 documenten

Vraag over lening SSG (D66) 2 documenten

Vragen RIM 120 Grondprijzenbrief 2024 (PvdA) 2 documenten

Woningmarktonderzoek 1 document

Vragen fietspad Trambaan VVD 2 documenten

Standplaatsenbeleid (Wens4U) 2 documenten

Verkeerscirculatieplan (CDA) 2 documenten

Aanvullende vragen D66 verkoop gemeentegrond aan Dergmeerweg 2 documenten

Vragen netcongestie bedrijventerrein Lagedijk (CDA) 2 documenten

Vragen besluiten Omgevingswet (JessLokaal) 2 documenten

Vragen voortgang maatregelen N9 (VVD) 2 documenten

Vragen Wens4U over de belbus 2 documenten

Vragen tijdens OV 28-11 RIM PPLG (PvdA) 1 document

Communicatie wateroverlast Callantsoog (CDA) 2 documenten

Gebiedsvisie Sint Maartenszee (VVD) 2 documenten

Vragen gebruik kerk Petten (JessLokaal) 2 documenten

Horeca exploitatie kerkje Petten (CDA) 2 documenten

Vraag OV 28-11 zwemles kindpakket 1 document

Vraag OV 28-11 duurzaamheidslening (GroenLinks) 1 document

Vraag OV 28-11 leges krediet Noorderlicht (D66) 1 document

Vragen OV 28-11 forensenbelasting (JessLokaal) 1 document

Vragen 2e tussenraportage (D66) 2 documenten

Vragen tijdens OV 28-11 RIM Cameratoezicht (CDA) 1 document