Technische vragen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

Aanvullende vragen D66 verkoop gemeentegrond aan Dergmeerweg 2 documenten

Verkeerveiligheid (JessLokaal) 4 documenten

De Jagerstraat (JessLokaal) 2 documenten

Aanrijtijden van Noot (PvdA) 2 documenten

Verkoop percelen Dergmeerweg (D66) 3 documenten

Kwijtschelding gemeentelijke heffingen (Wens4U) 2 documenten

Maatregel 2.1.13P-C4 - aanleggen veilige fietsoversteek (CDA) 4 documenten

Vragen D66 Noorderpoort 1 t/m 31 - hoek Sportlaan 2 documenten

Herplanting bomen (Wens4U) 2 documenten

Vragen D66 Meerjarenprogramma Grondbeleid 2 documenten

Exploitatie Multitreffer, incl. aanvullende vraag (D66) 4 documenten

Schagerweg Schagerbrug (aanvullende vragen) (VVD) 2 documenten

Nieuwe Polderweg 6 Waarland (D66) 2 documenten

Vragen CDA nav beantwoording art 43 vragen beleid microturbines 2 documenten

OV 11-10 vragen VVD over grondbeleid en programmabegroting 2024 3 documenten

Glasvezeloverzicht aanvullend (SP) 2 documenten

Vragen begroting 2024 VVD 1 document

Vragen Begroting 2024 Seniorenpartij 2 documenten

Vragen Begroting 2024 PvdA 3 documenten

Vragen Begroting 2024 JessLokaal 3 documenten

Vragen begroting 2024 D66 2 documenten

Vragen CDA Begroting 2024 en meerjarenraming 2 documenten

Schagerweg Schagerbrug (VVD) 2 documenten

Vragen en antwoorden vragen VVD inzake opdrachtformulering extern onderzoek beleidsregels standplaatsen 1 document

Standplaatsenbeleid (CDA) 3 documenten

Standplaatsenbeleid (PvdA) 2 documenten

Vragen Meerjarenprogramma grondbeleid 2023 (JessLokaal) 3 documenten

Vragen inzake maatregelen N9 't Zand 1 document

Selschardijk (PvdA) 2 documenten

Glasvezeloverzicht (JessLokaal) 2 documenten