Technische vragen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2022

De Ruige Korteweg 22 (VVD) 6 documenten

Wijkvereniging Waldervaart (JessLokaal) 2 documenten

Subsidie rioolstelsel (CDA) 2 documenten

Trillingsgevaar Schagerweg (JessLokaal) 2 documenten

Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten (JessLokaal) 2 documenten

brandveiligheid containerwoningen J.Israelstraat Schagen (Seniorenpartij) 2 documenten

vragen Raadsinformatiememo project Oneigenlijk gebruik woningen (JESSLokaal) 2 documenten

Verzoek plaatsing zone 60 bord Korte Bosweg 't Zand (CDA) 3 documenten

Noodopvang vluchtelingen Warmenhuizen - Tuitjenhorn (seniorenpartij) 2 documenten

Technische vragen GroenLinks inzake marktkramen Nieuwstraat Schagen 2 documenten

Vergunning propaangas (vervolgvragen stikstof) (SP) 2 documenten

Gratis compost (Wens4U) 2 documenten

2e Tussenrapportage (Seniorenpartij) 2 documenten

Toezichthouder Wmo (SP) 2 documenten

Accommodatie HSV De Baars (JessLokaal) 2 documenten

Marktkramen Nieuwstraat Schagen (Groenlinks) 2 documenten

Stopzetting 07.00 uur zwemen zwembad de Wiel (Seniorenpartij) 2 documenten

RIM 081 uitvoering Meedoenbudget 65 plussers (VVD) 2 documenten

Pand Action/Wibra Schagen (Seniorenpartij) 6 documenten

Sporthal Waldervaart (JessLokaal) 2 documenten

Gemeentelijke heffingen voor gastgezinnen van Oekraïnse vluchtelingen (CDA 2 documenten

Permanente bewoning vakantieparken (CDA) 2 documenten

Aanvullende vragen nav bijlage 13 Art 43 vragen D66 inzake Persbericht Saneren Trambaan 30 Warmenhuizen compensatie woningbouw aan de Beemsterboerweg te Waarland 2 documenten

Onderhoud stoepen (VVD) 3 documenten

Herinrichting Schagerweg (Groenlinks) 2 documenten

Energiecontract (VVD) 2 documenten

Huisartsenzorg (VVD) 2 documenten

Diverse technische vragen (Seniorenpartij) 2 documenten

Vervolgvragen inzake op en afrit Cornelis Blaauboerlaan (VVD) 2 documenten

Subsidies (SP) 4 documenten

vraag 4 g paal Sint Maarten (GroenLinks) 2 documenten

Stikstof (SP) 2 documenten

Noodvervoer ouderen (VVD) 2 documenten

Grondexploitaties Makado (JessLokaal) 3 documenten

Laaggeletterdheid (PvdA) 2 documenten

Aanvullende vragen Ontsluiting Veldwachter (D66) 3 documenten

vragen inloopavond elektriciteitsstation Sint Maarten (JessLokaal) 2 documenten

Bp Den Gouden Hoeck Burgerbrug(D66) 9 documenten

Ter inzagelegging van de plannen van het Centrumontwikkeling Waldervaart (Wens4U) 2 documenten

Grondexploitatie 2022 (VVD) 3 documenten

Beleid Microturbines (VVD) 3 documenten

Ontsluiting Veldwachter (D66 en CDA) 2 documenten

RIM 072 Uitvoeringsprogramma Omgevingsdienst 2 documenten

Nieuwbouw Noord-Sportlaan Schagen (Seniorenpartij) 2 documenten

Compensatie van energiekosten Gemeente Schagen (Seniorenpartij) 2 documenten

Sociale voorzieningen (PvdA) 2 documenten

Financiën Reddingsbrigade (PvdA) 3 documenten

Meedoen Schagen (JessLokaal) 2 documenten

Op en afrit Cornelis Blaauboerlaan (VVD) 2 documenten

Vragen Moreel Appel (GroenLinks 2 documenten

Studietoeslag (PvdA) 2 documenten

Kadernota 2023 (VVD) 1 document

Minimumloonafspraken (SP) 1 document

Parallelweg Schagen (VVD) 2 documenten

Horeca convenant (VVD Schagen) 2 documenten

Bp Achterweg 17 Groote Keeten (D66) 3 documenten

Bp Achterweg 17 Groote Keeten (PvdA) 3 documenten

Verzetslaan 1.0 Warmenhuizen (CDA) 3 documenten

Verkeersveiligheid Julianalaan Schagen (Wens4U) 2 documenten

Ananasbos (CDA) 2 documenten

Recreatiehaven (D66) 2 documenten

Meedoen Schagen (JessLokaal) 2 documenten

Huisvesting DOKO (CDA) 2 documenten

bewoning tiny houses (VVD) 2 documenten

Regionale samenwerking (D66) 1 document

Bogtmanweg Tuitjenhorn (PvdA) 2 documenten

Kaders CPO (PvdA) 2 documenten

Aanvullende vraag CPO (PvdA) 2 documenten

Verdeelstation Sint Maartensbrug (VVD) 2 documenten

Aanvullende financieringsbehoefte Stroet (JESSLokaal) 2 documenten

Beleid microturbines (PvdA) 2 documenten

Traplift installeren op een juiste of onjuiste wijze (Seniorenpartij) 2 documenten

Vergunningaanvraag Zonneweide Grotesloot 157 Sint Maartensbrug (Seniorenpartij) 2 documenten

Ophalen papier HVC Tjallerwallerweg (D66) 2 documenten

CPO Den Gouden Hoeck (Seniorenpartij Schagen) 2 documenten

publicaties vastgestelde bestemmingsplannen - recht van beroep op RvS (D66) 2 documenten

Riolering Dirkshorn (Seniorenpartij) 2 documenten

Verplaatsing kombord Schagerbrug (JESSLokaal) 2 documenten

verzoek om aanvullende informatie bij het agendapunt van de raad van 26 april 2022 inzake huisvesting Oekraïense vluchtelingen (VVD) 3 documenten

Aanmelding opvang Oekraïense vluchtelingen (CDA) 2 documenten

Bestemmingsplan Volleringweg 7a Waarland (D66) 4 documenten

Vragen tbv RIM 044 Herziening collegebesluit energietoeslag (JESSLokaal) 2 documenten

Revolverend fonds voor de bouw van tijdelijke woningen (PvdA) 2 documenten

Huisvesting Oekraïense vluchtelingen Schagen (JESSLokaal) 2 documenten

Vaststelling bestemmingsplan Volleringweg 7a Waarland (JESSLokaal) 2 documenten

Muurschildering Markt 18 (VVD) 2 documenten

Voortgang Groenoord (GroenLinks) 2 documenten

Trillinghinder spoorweg Zuiderweg irt bouwbesluit (D66) 2 documenten

Inkoop jeugdzorg (PvdA) 2 documenten

Gedempte Gracht 18 (seniorenpartij) 12 documenten

Vragen Verleende omgevingsvergunning nr. 18378 parkeerplekken (Seniorenpartij) 2 documenten

Parkeerfonds, aanvullende rondvraag raad 15/2 (seniorenpartij) 4 documenten

Huishoudelijke hulp WMO, bezuinigingen en inkoop (PvdA) 2 documenten

Dergmeerweg fietsveiligheid (Seniorenpartij) 2 documenten

Hulp aan Oekraïners in gemeente Schagen (Wens4U) 2 documenten

Dop gebouw plein Petten (PvdA) 2 documenten

Breelandsweg Sint Maarten slecht wegdek (Seniorenpartij) 2 documenten

Strooibeleid aanpassen Melle Komrijstraat Schagen (Seniorenpartij) 2 documenten

Vragen permanente bewoning recreatiewoningen (Wens4U) 2 documenten

Energiemaatschappij gemeente (PvdA) 2 documenten

Parkeer- en verkeersproblematiek Jacob van Ruijsdaellaan (CDA) 2 documenten

Vragen n.a.v. RIM 011 verkeersplan Schagen (CDA) 2 documenten

Integrale verordening Sociaal Domein gemeente Schagen + aanvullende vragen(PvdA) 3 documenten

Kindpakket en geluksbudget (seniorenpartij) 2 documenten

Aanvullende vraag Straalzender Wijzendweg (Seniorenpartij) 2 documenten

OldSkoel (Seniorenpartij) 2 documenten

Aanbesteding Jeugdzorg (PvdA) 1 document

Situatie kruising Schagerweg (VVD) 2 documenten

Buitenvaert vragen jan 2022 (D66) 2 documenten

Reserves Kopgroep Bibliotheken (CDA) 2 documenten

Verleende omgevingsvergunning voor het toevoegen van drie appartementen op de locatie Gedempte Gracht 18, 1741 GC in Schagen (D66) 2 documenten

Subsidie Markt 18 (Seniorenpartij) 1 document

CPO-Burgerbrug(D66) 2 documenten

Voortgang plannen CPO's (CDA) 2 documenten

Notitie uitgangspunten participatiebeleid (PvdA) 3 documenten

Bp Rode Kool (D66) 3 documenten

Telecommastvergunning Wijzendweg Sint Maarten (Seniorenpartij) 2 documenten

Kano routes gemeente Schagen (CDA) 2 documenten

Aanvullende vragen bezwaarschriften (Seniorenpartij) 2 documenten

CPO projecten(Groenlinks) 2 documenten

Tijdelijke telecommast (JESSLokaal) 2 documenten

Vrijstelling bijstand giften (CDA) 2 documenten

Afwijzing verplaatsing afvalcontainer (Seniorenpartij) 2 documenten

Onderhoudswerkzaamheden Schagerweg (VVD) 2 documenten