Technische vragen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2021

Missend zebrapad Warmenhuizen (CDA) 2 documenten

Gedempte Gracht 18 (seniorenpartij) 12 documenten

Omgevingsvisie (PvdA) 2 documenten

Gedempte Gracht 54 (D66) 4 documenten

Aanvullende n.a.v. “definitieve beantwoording vragen D66”. 3 documenten

Verleende omgevingsvergunning voor het toevoegen van drie appartementen op de locatie Gedempte Gracht 18, 1741 GC in Schagen (D66) 2 documenten

Kano routes gemeente Schagen (CDA) 2 documenten

Aanvullende vragen bezwaarschriften (Seniorenpartij) 2 documenten

CPO projecten(Groenlinks) 2 documenten

Vrijstelling bijstand giften (CDA) 2 documenten

Afwijzing verplaatsing afvalcontainer (Seniorenpartij) 2 documenten

Onderhoudswerkzaamheden Schagerweg (VVD) 2 documenten

vragen D66 n.a.v. Raadsinformatiememo 126 huisvesting Doko 3 documenten

Inkoop (PvdA) 2 documenten

Rondvraag en antwoord Wens4u inzake bladkorven OV 23-11-21 1 document

Herwaardering WOZ en tarief (SP) 2 documenten

Dorpsontmoetingspunt in Petten (PvdA) 2 documenten

Rondvraag GroenLinks Sinterklaasintocht OV 23-11-21 1 document

Straatnaamgeving weggedeelte tussen kruising Sportlaan Warmenhuizen en rotonde Warmenhuizerweg.(VVD) 3 documenten

Voortgangsrapportage Horizon (PvdA) 2 documenten

Naar aanleiding van RIM 116 vernieuwen website (CDA) 2 documenten

Voortgang cannabisbeleid (Wens4U) 2 documenten

Bruggen Muggenburg (VVD) 3 documenten

Huisvesting Aquarius (JESSLokaal) 3 documenten

Aquarius (Seniorenpartij ) 3 documenten

Aquarius (D66) 3 documenten

Rondvraag OV 23 november 2021 Spartahal (Seniorenpartij ) 2 documenten

Bestemmingsplan Keins 1 Schagen (D66) 3 documenten

Tussenrapportage en begroting (CDA) 3 documenten

Woonstudio's Nieuwstraat 14-16 (Seniorenpartij) 9 documenten

Vergoeding brandweervrijwilligers (Seniorenpartij) 2 documenten

Stand van zaken paddelbanen (CDA) 3 documenten

Aanvullende vragen Residenz Polderblick (VVD en Seniorenpartij) 9 documenten

Mondelinge vragen VVD (en Seniorenpartij) Polderblick 1 document

Transitie visie warmte (PvdA) 2 documenten

Kabelbaan Hoep Noord (CDA) 1 document

2e set aanvullende vragen inzake Polderblick (Seniorenpartij) 2 documenten

Besluitvorming (tijdelijke) bestemming school Burgerbrug Oldskoel (PvdA) 2 documenten

Woningbouw Warmenhuizen (CDA) 2 documenten

Corona steunmaatregelen (CDA) 2 documenten

Kermis Tuitjenhorn (CDA) 1 document

Alcohol matigingsbeleid (SP) 2 documenten

Polderblick aanvullende vragen (Seniorenparti)j 3 documenten

Zienswijzen provincie op twee RvR bestemmingsplannen (D66) 3 documenten

Geluidsoverlast Regioplein (VVD) 2 documenten

Noordkop Centraal (VVD) 3 documenten

Hoeveel euro zit er in het kunstfonds? 3 documenten

Huurappartementen + aanleg van 6 parkeerplekken aan de Loet (Seniorenpartij) 5 documenten

Vragen bestemmingsplan Rode Kool (Seniorenpartij) 2 documenten

Nieuwe Alcoholwet (Wens4U) 2 documenten

Afhandeling Fiximelding dhr. Nieboer (Seniorenpartij) 2 documenten

Leerlingenvervoer (wens4u) 2 documenten

2e ontsluiting De Veldwachter (Seniorenpartij) 2 documenten

Aanvullende vraag D66 Nes 32 1 document

Stijging bijstand sinds 2019 (PvdA) 1 document

Bomen in Warmenhuizen (JESSLokaal) 2 documenten

Dorcas_ontheffing afvalcentrale Schagen_u (CDA) 2 documenten

Financien Noordkop Centraal (CDA) 4 documenten

Kadernota 2022-2025 (Seniorenpartij) 2 documenten

Eerste tussenrapportage 2021 (D66) 1 document

Exploitatieopzet Remmerdel (D66) 1 document

Scoutingclub clubhuis (Seniorenpartij ) 2 documenten

Aanvullende vragen Scouting Aquarius Dirkshorn 5-4-2021 (Seniorenpartij) 1 document

Thorbeckestraat (JESSLokaal) 2 documenten

Schoolzones 2021 (CDA) 2 documenten

Subsidie Noordkop Centraal (VVD) 1 document

aanvullende vragen D66 inzake Roockershuijspark 2 documenten

Aanvullende vragen seniorenpartij inzake vouchers duurzaamheid 1 document

Aanvullende vragen Wens4U inzake clubhuis Scoutinggroep Aquarius Dirkshorn 1 document

extra Vervolgvragen D66 Buitenvaert 3 documenten

luchtkwaliteit Scholen 1 document

nadere info JESS m.b.t. aanvraag bouwvergunning Helmweg 9 Groote Keeten 1 document

Veilig verkeer 2 documenten

Vervolgvragen CDA en Jess Lokaal huisvesting arbeidsmigranten 2 documenten

Vervolgvragen D66 Buitenvaert 2 documenten

Verzoek Seniorenpartij documentatie bodemonderzoek Zuiderweg 6 Schagen. 2 documenten

Vraag CDA informatieavond RES 3 documenten

Vraag inwoner via D66 over bord Mondriaanpark 1 document

Vraag over sluiting weekmarkt tijdens sneeuwperiode 1 document

vraag Seniorenpartij naar aanleiding i.z. bouwplan Schagerbrug 2 documenten

Vraag Wens4U Asfaltfabrieken stoten te veel kankerverwekkend benzeen uit 2 documenten

Vragen CDA en JESS inzake huisvesting arbeidsmigranten 2 documenten

Vragen CDA fietsstraat Oostwal 2 documenten

Vragen CDA Helmweg 10 2 documenten

vragen CDA inzake bouwplan 't Zand Noord 2 documenten

Vragen CDA inzake Het Nieuwe Glas Tuitjenhorn 1 document

Vragen CDA inzake rechtzaken 1 document

Vragen CDA inzake verkeerssituatie rond De Hoge Ven te Warmenhuizen 2 documenten

Vragen D66 ambitieplan verkeer 1 document

Vragen D66 bestemmingsplan Helmweg 10 2 documenten

Vragen D66 Buitenvaert_def_2021 3 documenten

vragen D66 Gedempte Gracht 54_vergelijking en profielen 2 documenten

vragen D66 inzake Roockershuyspark dec 2020 2 documenten

Vragen D66 inzake renovatie Schagerweg irt nieuwbouw 2 documenten

Vragen Duurzaam Schagen inzake planMER Pallas 2 documenten

Vragen Duurzaam Schagen mbt brief provincie stikstof Denneweg/Duinroosweg Callantsoog 3 documenten

Vragen GroenLinks Schagerweg 1 document

vragen jaarrekening 2020 CDA 2 documenten

vragen Jess Lokaal Plan Helmweg 10 Groote Keeten 3 documenten

Vragen JESSLokaal inzake verkeerssituatie kruispunten Grote Sloot 2 documenten

Vragen nav voorgestelde ontheffingen voor te hoge landbouwvoertuigen 1 document

Vragen over stikstofbeleid nav gesprek met de provincie hierover 1 document

Vragen PvdA inzake Planontwikkeling Jozef Israëlstraat 2 documenten

vragen PvdA omgevingsvisie 2 documenten

Vragen Seniorenpartij Helmweg 10 2 documenten

Vragen Seniorenpartij Inrichting Voorpolderweg Dirkshorn 2 documenten

Vragen Seniorenpartij inzake Koorndijk fase 1 1 document

Vragen seniorenpartij inzake programma bollen en bijen 2 documenten

Vragen seniorenpartij inzake vouchers duurzaamheid 2 documenten

Vragen Seniorenpartij m.b.t. stembureau's 1 document

Vragen Seniorenpartij m.b.t. verbazing over niet gedeelde informatie 1 document

vragen Seniorenpartij Rode Kool 1 document

Vragen Seniorenpartij Schagen aankoop grond Bogtmanweg Tuitjenhorn 2 documenten

vragen Seniorenpartij Schagen m.b.t. aanleg openbaar toilet Callantsoog 2 documenten

Vragen Seniorenpartij Thorbeckestraat Oosterstraat 3 documenten

Vragen SP inzake fraude bij bijstand 2 documenten

Vragen VVD inzake clubgebouw scoutinggroep Aquarius 1 document

Vragen VVD inzake grondexploitatie Remmerdel 1 document

vragen VVD jaarverslag DOP Petten 2 documenten

Vragen VVD Schagerweg 2 documenten

vragen VVD wijksteunpunt huiskamerproject 2 documenten

Vragen/verzoek tot aanpassing voorstel Ontheffing voor te hoge landbouwvoertuigen 2 documenten

VragenD66_def_Nes 32 Schagen (002) 2 documenten