Raadsinformatiememo's

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

038 Raadsinformatiememo Jaarverslag commissie bezwaar 2022 2 documenten

037 Raadsinformatiememo USP Sint Maarten 1 document

036 Raadsinformatiememo Jongerenparticipatie 1 document

035 Raadsinformatiememo Overschrijding budget Nieuwe huisvesting KNRM en Reddingsbrigade Petten 1 document

034 Raadsinformatiememo Beëindiging interbestuurlijk toezicht (IBT) jeugdbescherming jeugdreclassering 2 documenten

033 Raadsinformatiememo De Kop Werkt! 7 documenten

032 Raadsinformatiememo Ter inzagelegging Ontwikkelvisie stad Schagen 2040 2 documenten

031 Raadsinformatiememo Definities Woningbouwprogramma 2 documenten

030 Raadsinformatiememo Dierenartskosten 1 document

029 Raadsinformatiememo verhogen inkomensnormen en vermogenstoets 1 document

028 Raadsinformatiememo Herijking minimabeleid 1 document

027 Raadsinformatiememo financiële herijking onderwijshuisvesting 1 document

026 Raadsinformatiememo Stand van zaken Wet open overheid 1 document

025 Raadsinformatiememo Waldervaart 2 documenten

024 Raadsinformatiememo uitstel nieuwe contract jeugdzorgplus 1 document

023 Raadsinformatiememo Stand van zaken prioriteit maart 2023 1 document