Raadsinformatiememo's

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

097 Raadsinformatiememo Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming 2 documenten

096 Raadsinformatiememo Verduurzamen veldverlichting 1 document

095 Raadsinformatiememo Septembercirculaire 2023 1 document

094 Raadsinformatiememo Provinciaal Programma Landelijk Gebied 3 documenten

093 Raadsinformatiememo Projectopdracht Schagen Oost 2 documenten

092 Raadsinformatiememo Afstemming Schagen Oost en Ontwikkelvisie Stad Schagen 2040 1 document

091 Raadsinformatiememo regionaal uitvoeringsprogramma verkeerveiligheid Noord Holland 2 documenten

090 Raadsinformatiememo hemelwaterberging 3 documenten

089 Raadsinformatiememo Pilot VPA voor laden elektrische auto (motie laden) 1 document

088 Raadsinformatiememo 1e en 2e kwartaalrapportage VTH uitvoeringsprogramma 2023 ODNHN 3 documenten

087 Raadsinformatiememo concept economische agenda 2 documenten

086 Raadsinformatiememo stand van zaken Tweede Kamerverkiezing 2023 1 document

085 Raadsinformatiememo Noorderlicht 1 document

084 Raadsinformatiememo Exploitatie Multitreffer 1 document

083 Raadsinformatiememo Wijzendweg 14A 4 documenten

082 Raadsinformatiememo Ontwikkelingen Hondsbossche Duinen en strand 2 documenten