Raadsinformatiememo archief

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2020

009 Raadsinformatiememo Woningmarktonderzoek Gemeente Schagen 2 documenten

001 a. Raadsinformatiememo Interbestuurlijk overleg 2 documenten

002 a. Raadsinformatiememo Afdoening toezegging zwerfafval 4 documenten

003 a. Raadsinformatiememo Vragen SeniorenP 10 december 2019 parkeeroverlast Berkenweg 6 documenten

004 a. Raadsinformatiememo Decembercirculaire 2019 Gemeentefonds 2 documenten

005 Raadsinformatiememo Toezegging groene leges 1 document

006 Raadsinformatiememo Regenboogloper 1 document

008 Raadsinformatiememo Kunst De Zwaan 1 document

010 a Raadsinformatiememo Uitvoering beleid Veiligheid, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2020 4 documenten

011 Raadsinformatiememo Overheveling klimaatgelden 1 document

012 Raadsinformatiememo Weesfietsenproject 1 document

013 RIM toezicht en handhaving sociaal domein 1 document

015 Raadsinformatiememo reactie op motie wonen 1 document

016a Raadsinformatiememo Paraplu omgevingsplan 5 documenten

017 Raadsinformatiememo Evaluatie accommodatiebeleid 1 document

018a Raadsinformatiememo Onderzoek Burger- en Overheidsparticipatie 2 documenten

019 a. Raadsinformatiememo bereikbaarheid Den Helder 2 documenten

020 Raadsinformatiememo Houtstook 1 document

021a Raadsinformatiememo Deelneming GGD HN in WSGO 3 documenten

022 Raadsinformatiememo Wvggz 1 document

023 Raadsinformatiememo Oneigenlijk gebruik van woningen 2 documenten

024 Raadsinformatiememo bezuiniging Noodfonds 1 document

025 Raadsinformatiememo invullen vacatures Openbaar Gebied 1 document

026 Raadsinformatiememo afronding dossier tafelzilver vastgesteld BW 03-03-2020 1 document

027a Raadsinformatiememo Zero based analyse 2 documenten

029 Raadsinformatiememo Ouderenpakket 1 document

030 Raadsinformatiememo De Rank 1 document

031 Raadsinformatiememo Toezegg. reactie inbreng via facebook aanp. Frans Halsstraat-Beethovenlaan 1 document

032 a. Raadsinformatiememo Project bestuurlijk informatiesysteem 2 documenten

033 Raadsinformatiememo Grootschalige huisvesting seizoenarbeiders 2 documenten

034 RaadsinformatieMemo inzake 16uurVVE 1 document

035 Raadsinformatiememo Maatregelen Corona virus 1 document

036 Raadsinformatiememo Gouden Kans Project 1 document

037 Raadsinformatiememo nieuw 3D Beleidsplan en voortgang 1 document

038 Raadsinformatiememo Tussenevaluatie DMO HBA 3 documenten

039 a. Raadsinformatiememo hardheidsclausule zonneparken 4 documenten

040 Raadsinformatiememo toiletvoorziening Callantsoog 1 document

041 Raadsinformatiememo Informatie Decentralisatie Beschermd Wonen (20.016762) 1 document

042 a. Raadsinformatiememo Deelname RHCA in de WSGO 2 documenten

043 a. Raadsinformatiememo Gezamenlijke zienswijze Provinciale Omgevingsverordening colleges Noordkop 3 documenten

044 Raadsinformatiememo Uitvoering Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid 1 document

045a Raadsinformatiememo Uitstel invoering Omgevingswet 5 documenten

047 Raadsinformatiememo Tussenbericht RES planning 1 document

048 Raadsinformatiememo Week van repect (15-04-2020) 1 document

049 Raadsinformatiememo voortgang CPO 1 document

050 Raadsinformatiememo uitbreiding parkeergelegenheid De Groene Schakel 1 document

051 Raadsinformatiememo VN-verdrag - Inclusie agenda 1 document

052a Raadsinformatiememo fonds zonneparken 2 documenten

053 a. Raadsinformatiememo openbaarmaking RES-NHN 2 documenten

054 Raadsinformatiememo Kwetsbare kinderen in beeld 1 document

055 Raadsinformatiememo Project LED-armaturen openbare verlichting 1 document

056 a. Raadsinformatiememo Coronacrisis en HVC 2 documenten

057 Raadsinformatiememo bovenregionaal plan voor specialistische jeugdhulp 1 document

058 Raadsinformatiememo Beantwoording raadsvragen Regeling Reductie Energiegebruik 1 document

059 RIM Garnekuul 07-05-2020 4 documenten

060 Raadsinformatiememo oproep Blijverslening 1 document

061a Raadsinformatiememo Bp Kustzone Petten 4 documenten

062a Raadsinformatiememo projectopdracht Rode Kool 2 documenten

063 Raadsinformatiememo bestuursopdracht dierenopvang gedomesticeerde dieren 2 documenten

064 Raadsinformatiememo Mobipunten De Kop Werkt 1 document

065 Raadsinformatiememo Controle Belastingdienst 1 document

066 a. Raadsinformatiememo Projectopdracht kleine flexibele woonvormen 3 documenten

067 a. Raadsinformatiememo evaluatie ambtelijk horen 2019 2 documenten

068a Raadsinformatiememo Evaluatie Jeugdzorgplus 3 documenten

069 Raadsinformatiememo Sportcampus 1 document

070a Raadsinformatiememo Woonvisie in Omgevingsvisie 4 documenten

071 Raadsinformatiememo Evaluatie accommodatiebeleid en actiepunten 1 document

072a Raadsinformatiememo Toezicht archiefbeheer 7 documenten

073 Raadsinformatiememo Werkvermogenscan 1 document

074 Raadsinformatiememo onderzoek instellen Topcultuurfonds 1 document

075 Raadsinformatiememo Meicirculaire 1 document

076 Raadsinformatiememo bp kustzone petten 2020 1 document

077a Raadsinformatiememo onderzoek ondernemers 2 documenten

078 Raadsinformatiememo resultaten onderzoek boekhouding vastgoed 1 document

079 a. Raadsinformatiememo Update 1 stand van zaken coronamaatregelen 2 documenten

080 a. Raadsinformatiememo Uitvoeringsagenda Duurzaamheid versie juni 2020 2 documenten

081 a. RaadsinformatiememoTijdschrijven JBJR 2 documenten

082a Raadsinformatiememo Jaarverantwoording Kinderopvang 2019 2 documenten

083 a. Raadsinformatiememo Verantwoording ondernemersfonds 6 documenten

084 Raadsinformatiememo Verkeersplan Schagen 1 document

085 Raadsinformatiememo Veilig thuis 1 document

086 Raadsinformatiememo wachttijd kosteloze huwelijken 1 document

087 Raadsinformatiememo motie wonen 1 document

088 a. Raadsinformatiememo Carrousel Groenoord en Nes Noord 2 documenten

089 Raadsinformatiememo ouderenpakket 1 document

090 Raadsinformatiememo Update 2 coronamaatregelen 2 documenten

091 a. Raadsinformatiememo Gemeentemonitor en Rapportage Woonruimteverdeling Schagen 2019 4 documenten

092 raadsinformatiememo geluidscherm Muggenburg 1 document

093 Raadsinformatiememo fraude Inburgeringsinstituut 1 document

094 a. Raadsinformatiememo projectopdracht Participatiebeleid 2 documenten

095 Raadsinformatiememo Regionaal Mobiliteitsplan 1 document

096 Raadsinformatiememo Uitwerken scenario begraafplaats als gedenkpark 1 document

097a Raadsinformatiememo ondertekening Afsprakenkader II EHC 2 documenten

098 Raadsinformatiememo ondertekening samenwerkingsovereenkomst 1 document

099 Raadsinformatiememo Schagen groeit door 1 document

101 Raadsinformatiememo Basis op Orde-Basisveiligheid OG 1 document

102 Raadsinformatiememo Evaluatie snippergroenbeleid 1 document

103a Raadsinformatiememo Horizontaal toezicht informatie- en archiefbeheer 3 documenten

104 Raadsinformatiememo RES vragen vvd pvda 1 document

105 a Raadsinformatiememo Voortgang Omgevingswet 2 documenten

106a Raadsinformatiememo Rapportage coronamaatregelen 2 documenten

107 Raadsinformatiememo Update Bestuurlijk informatie systeem 1 document

108 Raadsinformatiememo Achtervang WSW Wooncompagnie 20.049442 1 document

109 Raadsinformatiememo eigen bijdrage CAK 1 document

110a Raadsinformatiememo Kleine flexibele woonvormen 2 documenten

111 Raadsinformatiememo VN-verdrag Inclusie 2020 1 document

113 Raadsinformatiememo Rol provincie huisvesting tijdelijke werknemers 1 document

115 Raadsinformatiememo Verlenging contract JeugdzorgPlus13 oktober 2020 20201008 1 document

117 a. Raadsinformatiememo kazerne Dirkshorn 3 documenten

118 Raadsinformatiememo Plan van Aanpak verkeersplan centrum Schagen 2 documenten

119a Raadsinformatiememo Ondernemersfonds 7 documenten

120 a Raadsinformatiememo Rapportage coronamaatregelen 1 oktober 2020 5 documenten

120 a Raadsinformatiememo Rapportage coronamaatregelen 1 oktober 2020 5 documenten

121 a Raadsinformatiememo Thema JeugdhulpPlus 2 documenten

123 Raadsinformatiememo orientatie toekomst ondernemers 1 document

125 Raadsinformatiememo Doorkijk eind 2020 en 2021 eerste coronamaatregelen Schagen 2 documenten

126a Raadsinformatiememo bekostiging bodemtaken Omgevingswet 2 documenten

127a Raadsinformatiememo Dienstregeling Connexxion 2021 2 documenten

128 Raadsinformatiememo Afval- en recycleplan 20201119 1 document

129a Raadsinformatiememo cijfermatige analyse buitenlandse werknemers 2 documenten

130 a Raadsinformatiememo carrousel tbv Oordeelsvormende vergadering dd 25 november 2020 2 documenten

131 Raadsinformatiememo Scouting 1 document

132 a Raadsinformatiememo Huiskamers Dirkshorn en Tuitjenhorn (20.959880) 1 document

133 Raadsinformatiememo Geluidscherm Muggenburg (20.959887) 1 document

134 Raadsinformatiememo vraag D66 financiering accommodatiebeleid 1 document

135 Raadsinformatiememo Blauwe zone hofwoningen Hofstraat Schagen 1 document

136 Raadsinformatiememo Verlenging contract en positionering Integrale Crisisdienst Jeugd 1 document

137a Raadsinformatiememo VTH strategie OD NHN 2 documenten

138 Raadsinformatiememo Aanvullende vragen D66 financiering accommodatiebeleid (20.962528) 1 document

139 a Raadsinformatiememo Verticaal toezicht informatie- en archiefbeheer 2020 (20.959770) 5 documenten

140 Raadsinformatiememo Raadsvoorstel en -besluit met betrekking tot accommodatiebeleid 1 document

141 Raadsinformatiememo Versterkingsplan tegen dak- en thuisloosheid Kop van NH (20.959540) 1 document

143a Raadsinformatiememo Reg infobijeenkomst en tussenevaluatie JeugdzorgPlus 8 documenten

144 Raadsinformatiememo levensloopcoach Veiligheidshuis 1 document

145 Raadsinformatiememo analyse buitenlandse werknemers 1 document

149 Raadsinformatiememo Tijdelijk Wet Maatregelen Covid-19 december 2020 1 document

150 Raadsinformatiememo Reactie college Rekenkameronderzoek Evaluatie woningbouwprogramma (20.965218) 1 document

151 a Raadsinformatiememo Prestatieafspraken Schagen 2021 (20.964389) 2 documenten

152 Raadsinformatiememo organisatieontwikkeling vervolg leiderschapsontwikkeling (20.965418) 1 document

153 Raadsinformatiememo Veranderopgave Inburgering 1 document

20201002 Raadsinformatiememo afvalstoffenheffing 2021 1 document

Brief SBOS inzake RIM bezuinigingen Ouderenpakket (20.013525) 2 documenten

Raadsinformatiememo Blijverslening 1 document

Raadsinformatiememo Ingebruikname online participatieplatform 20.052918 1 document

Raadsinformatiememo Ouderenpakket 1 document

Raadsinformatiememo September circulaire 2020 Gemeentefonds 2 documenten

Raadsinformatiememo Stand van zaken Multi Disciplinaire Aanpak (MDA) ++ (12-2020) 2 documenten

Vragen CDA inzake RIM Project LED armaturen 1 document

Vragen JESS Eigen bijdrage CAK (nav RIM 109) 2 documenten