Raadsinformatiememo archief

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2019

001 Raadsinformatiememo - krediet plein Groote Keeten 1 document

002 Raadsinformatiememo Gemeentefonds decembercirculaire 1 document

003 Raadsinformatiememo amendement Omtzigt 2 documenten

004 a. raadsinformatiememo woningbouw 2019-2022 2 documenten

005 Raadsinformatiememo Glasvezel 1 document

006 a. raadsinformatiememo Energiemonitor 2018 4 documenten

007 a. Raadsinformatiememo Vastgestelde projectopdracht Bogtmanweg Tuitjenhorn 2 documenten

008 Raadsinformatiememo inzake de afspraken met Parlan 1 document

009 Raadsinformatiememo Educatie 1 document

010 Raadsinformatiememo Huisvesting JeugdzorgPlus 1 document

011 a. Raadsinformatiememo VVTH beleid 2019-2022 4 documenten

012 a. Raadsinformatiememo bestuursopdracht Bovenregionale samenwerking NHN 2019-2022 2 documenten

013 Raadsinformatiememo Bewindvoering 1 document

015 Raadsinformatiememo Intentieovereenkomst voor de overdracht van wegen door HHNK 1 document

016 Raadsinformatiememo (her)huisvesting fusievoetbalvereniging 1 document

017 a Raadsinformatiememo Beschermd Wonenen en Maatschappelijke Opvang 2 documenten

018 Raadsinformatiememo Vaststelling Bp Buitenvaert 1 document

019 Raadsinformatiememo Project verduurzamen gemeentelijke gebouwen 1 document

020 Raadsinformatiememo Ontvlechting Leerplicht-RMC 1 document

021 Raadsinformatiememo Aanvraag Lidl Zuiderweg 4-6 Schagen 1 document

022 Raadsinformatiememo aanleg zebrapad De Nes 1 document

023 Raadsinformatiememo vragen en suggesties Wijkvereniging Groeneweg 1 document

025 a. Raadsinformatiememo locatieonderzoek (her)huisvesting fusievoetbalvereniging 2 documenten

027 Raadsinformatiememo Brief inzake onderwijs Jeugdzorgplus 1 document

028 a. Raadsinformatiememo Cliëntervaringsonderzoek WMO en Jeugd 6 documenten

029 Raadsinformatiememo onderzoek arbeidsmarkt & onderwijs EHC 3 documenten

030 Raadsinformatiememo aanbesteding AED's 1 document

031 a. Raadsinformatiememo bestemmingsplan Lagedijk 2 documenten

032 Raadsinformatiememo Verwijderen hondendispensers voormalige gemeente Zijpe 1 document

033 Raadsinformatiememo urgentieregeling voor toewijzing sociale huurwoningen 1 document

034 Raadsinformatiememo tussentijdse evaluatie Park de Horn 1 document

036 Raadsinformatiememo Stand van zaken JeugdzorgPlus 1 document

038 Raadsinformatiememo onderzoek ondernemers 2019 1 document

039 Raadsinformatiememo Meldkamer NH 1 document

039 Raadsinformatiememo Meldkamer NH 1 document

040 Raadsinformatiememo Saneringskrediet 1 document

043 a. Raadsinformatiememo plan van aanpak voor de woonvisie 2 documenten

044 Raadsinformatiememo voornemen gemeentegarantie aan sportpodium Waarland 1 document

045 Raadsinformatiememo activiteiten aanpak mensen met verward gedrag 1 document

046 raadsinformatiememo Torenven 1 document

047 Raadsinformatiememo mei circulaire 2019 1 document

048 a. Raadsinformatiememo Waar staat je gemeente 5 documenten

050 Raadsinformatiememo Molenweg 1 Schagen 4-6-2019 1 document

051 a. Raadsinformatiememo verantwoording ENSIA 2018 2 documenten

052 Raadsinformatiememo Fakeboys 1 document

053 Raadsinformatiememo Witte Paal 1 juli 2019 1 document

054 Raadsinformatiememo Wmo hulpmiddelen 1 document

055 a. Raadsinformatiememo Bollen en Bijen 2 documenten

056 Raadsinformatiememo Centrumontwikkeling Waldervaart 1 document

057 a Raadsinformatiememo Projectopdracht Menisweg 2 documenten

058 Raadsinformatiememo integratie sportverenigingen Groenoord 1 document

059 a Raadsinformatiememo Verantwoording Jogg resultaten 2018 2 documenten

060 Raadsinformatiememo Leden Erfgoedcommissie 1 document

061 a. Raadsinformatiememo Situatie AEB 2 documenten

062 a. Raadsinformatiememo treinstation nabij Waarland en De Weel 2 documenten

062 a. Raadsinformatiememo treinstation nabij Waarland en De Weel 2 documenten

063 Raadsinformatiememo Stand van zaken onderzoek burger- en overheidsparticipatie 1 document

064 Raadsinformatiememo Aanpak Invasieve exoten 1 document

065 a. Raadsinformatiememo Voortgang Situatie AEB 2 documenten

066 Raadsinformatiememo dienstregeling 2022 NS 1 document

067 Raadsinformatiememo Groene idylles 1 document

068 Raadsinformatiememo Lijn 5 1 document

069 raadsinformatiememo Brandweer 1 document

070 Raadsinformatiememo starters- en duurzaamheidsleningen 1 document

071 Raadsinformatiememo Toeristenbelasting 1 document

072a Raadsinformatiememo HVC onderzoek samenwerkingsmogelijkheden 2 documenten

073 Raadsinformatiememo Jaarverslag Leerplicht en RMC 2018-2019 2 documenten

074 a Raadsinformatiememo Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) 3 documenten

075 a. Raadsinformatiememo aanbesteding AED's 2 documenten

076 Raadsinformatiememo septembercirculaire 1 document

077 Raadsinformatiememo aanbesteding Wmo hulpmiddelen 1 document

078 a. Raadsinformatiememo Kermis Schagen 2020 2 documenten

080 Raadsinformatiememo 5G Gemeente Schagen 1 document

081 Raadsinformatiememo waardevolle graven en ruimingsprotocol 5 documenten

082 Raadsinformatiememo arbeidsmigranten 1 document

083 Raadsinformatiememo 3D Evaluatie 1 document

084 a. Raadsinformatiememo Ombudsman reactie Hulpmiddelen 2 documenten

085 a. Raadsinformatiememo nieuwe afspr. Raamovereenkomst Verpakkingen 2 documenten

086 Raadsinformatiememo fonds sociale woningbouw 1 document

087 Raadsinformatiememo Bedrijveninvesterings Zone 1 document

088 Raadsinformatiememo Inspectierapport GI's 1 document

089 a. Raadsinformatiememo Eerste begrotingswijziging 2019 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 4 documenten

091 a. Raadsinformatiememo - taken JOGG regisseur - nov 2019 3 documenten

092 Raadsinformatiememo verkoopresultaat Molenweg 1 Schagen 1 document

095 Raadsinformatiememo evalutie 2e consultatieronde klankbordgroep Evaluatie accommodatiebeleid 1 document

096a Raadsinformatiememo collegebesluit bouwclaim Zeeman Vastgoed 2 documenten

097a Raadsinformatiememo terugname plustaken milieu 4 documenten

098 Raadsinformatiememo uitgereikte onderscheidingen 1 document

099a Raadsinformatiememo Aanpak stikstof 4 documenten

100a Raadsinformatiememo Evaluatie startersleningen 1 document

101 Raadsinformatiememo De Blokhut 1 document

102a Raadsinformatiememo planning voortgang RES 2 documenten

103a Raadsinformatiememo Inclusie Agenda 4 documenten

104 Raadsinformatiememo (regionaal) berichtgeving gemeenteraden borging zorgcontinuiteit Parlan 1 document

105 Raadsinformatiememo phishingmail incident 1 document

106 a. raadsinformatiememo inzake brief Dierenbescherming tijdelijke verhuizing Dierentehuis Alkmaar 2 documenten

107 Raadsinformatiememo over BIZ 1 document

108 a. Raadsinformatiememo Ontmoeting in de kernen 3 documenten

109 Raadsinformatiememo Voortgang Veilig Thuis 1 document

110 Raadsinformatiememo Onderzoek naar concentratie van sportclubs op sportpark Groenoord 1 document

26 raadsinformatiememo beantwoording vragen nieuwbouw wijkgebouw groeneweg en sloop gebouw Regiop 1 document

93a Raadsinformatiememo Duurzaamheidsprogramma 2 documenten

Raadsinformatiememo Parlan en Lijn5 1 document

Raadsinformatiememo Reactie op kamerbrief VWS 4 documenten

Raadsinformatiememo Stand van zaken glasvezelaanleg 1 document

Vragen CDA m.b.t. Raadsinformatiememo 68 Lijn 5 3 documenten