Raadsinformatiememo archief

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2017

Raadsinformatiememo Financieel Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Schagen 20 3 documenten

01 Raadsinformatiememo Uitbreiding Kolksluis 1 document

02 Raadsinformatiememo Verkoopprocedure vastgoed 1 document

03 Raadsinformatiememo Uitspraak Liander over precariorechten 1 document

04 Raadsinformatiememo evaluatie noordkopvoorelkaar 1 document

05 a. Raadsinformatiememo Transformatieagenda 1 document

06 Raadsinformatiememo Wachtrijen wijkteams 1 document

063 a. Raadsinformatiememo Seismologisch onderzoek PALLAS 3 documenten

064 a. Raadsinformatiememo B-Four 3 documenten

065a Raadsinformatiememo Stand van zaken Lagedijk 2 documenten

066 a. Raadsinformatiememo onderwijshuisvestingsprogramma en overzicht 2018 2 documenten

067 Raadsinformatiememo medicinale cannabis 1 document

068 Raadsinformatiememo jaarverslag leerplicht 16-17 1 document

069 a. Raadsinformatiememo voortzetting ondernemersfonds 3 documenten

07 Raadsinformatiememo beantwoording vragen Kolksluis VVD_D66 1 document

070 a. Raadsinformatiememo projectopdrachten 't Zand en Waldervaart 4 documenten

071 Raadsinformatiememo Voortgang Project Basis op Orde 1 document

072 a. Raadsinformatiememo Voortgang glasvezel 2 documenten

078 a. Raadsinformatiememo aanvraag financiële bijdrage OFS en LTO 2018 1 document

08 Raadsinformatiememo Handboek Bijzondere Bijstand 1 document

082 Raadsinformatiememo Makado 1 document

09 a. Raadsinformatiememo beleid Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2017-2018 2 documenten

11 Raadsinformatiememo Bron- en nascheiding afval 1 document

12 Raadsinformatiememo uitwerking inkoopstrategie Jeugd en Wmo 1 document

13 Raadsinformatiememo Holland boven Amsterdam 2 documenten

14 Raadsinformatiememo Manifest Ondernemingsraden Sw-bedrijven 2 documenten

15. a. Raadsinformatiememo Communicatie over veranderingen COWWI 3 documenten

16. Raadsinformatiememo Stand van zaken over het voeren van een huishouden 1 document

17. Raadsinformatiememo evaluatie subsidie- en mantelzorgbeleid 1 document

18. a. Raadsinformatiememo prestatieafspraken met Woningstichting Den Helder en huurdersvereniging 2 documenten

19a. Raadsinformatiememo Kadernota begroting 2018 RHCA 3 documenten

21a Raadsinformatiememo MDD 2 documenten

22 Raadsinformatiememo Sporten voor kwetsbare burgers 1 document

24 a. Raadsinformatiememo onderzoek D&D Vastgoed 9 documenten

25 Raadsinformatiememo Verkoop Oostwal 2 1 document

26 a. Raadsinformatiememo Energieagenda 2017 en Evaluatie 2016 4 documenten

27 a. Raadsinformatiememo Regionaal uitvoeringsplan beschermd wonen Kop van Noord-Holland 2 documenten

28 a. Raadsinformatiememo vastgestelde projectopdracht Boskerpark 2 documenten

29 a. Raadsinformatiememo vastgestelde projectopdracht Herinrichting Tankvallen Petten 2 documenten

30 raadsinformatiememo BYOD 1 document

31 a. Raadsinformatiememo Hulp bij het huishouden 3 documenten

32 Raadsinformatiememo HbA bij ONHN 1 document

33 a. Raadsinformatiememo Uitspraak Gerechtshof FNV-Gemeenten 1 document

34 Raadsinformatiememo onderzoek ondernemers 1 document

35 Raadsinformatiememo sanering tritiumverontreiging OLP 1 document

36 Raadsinformatiememo vernieuwing DVO HVC 10 mei 2017 1 document

37 Raadsinformatiememo toeristenbelasting 1 document

38 a. Raadsinformatiememo Projectopdracht Nes-Noord 2 documenten

39 a. Raadsinformatiememo Projectopdracht BP Lagedijk 2 documenten

40 a Raadsinformatiememo commissie bezwaarschriften jaarverslag 2016 4 documenten

41 a. Raadsinformatiememo ALV VNG 14 juni 2017 2 documenten

42 a Raadsinformatiememo Waar staat je gemeente 3 documenten

43 a Raadsinformatiememo Verantwoording archiefbeheer 2017 2 documenten

44 a. Raadsinformatiememo toetreding Uitgeest aandeelhouder jaarrekening ontwikkelingsbedrijf NHN 2 documenten

45 Raadsinformatiememo Meicurculaire 2017 1 document

46 a Raadsinformatiememo convenant Tapuit 3 documenten

48 Raadsinformatiememo Project Basis op Orde 1 document

49 Raadsinformatiememo Klantgerichte brieven en verbeteren raadsvoorstellen 1 document

50. a. Raadsinformatiememo interview i-sociaal domein 2 documenten

51. a. Raadsinformatiememo handhaving verantwoordingsrapportage en inwonerspanel 3 documenten

52 a. Raadsinformatiememo Toezicht en handhaving kwaliteit kinderopvang 2 documenten

53 Raadsinformatiememo nader onderzoek hulp bij het huishouden - fnv 1 document

55 a. Raadsinformatiememo reactie schietterreinen 2 documenten

56 Raadsinformatiememo Verantwoording OFS en LTO 1 document

57 Raadsinformatiememo Seringenhof 1 document

58 a. Raadsinformatiememo projectopdracht uitbreiding bedrijventerrein Lagedijk 1 document

59 Raadsinformatiememo Water in Waterveld Nes Noord 1 document

60 a. Raadsinformatiememo Energy & Health Campus 2 documenten

61 Raadsinformatiememo spoedaanvraag Julianaschool 1 document

62 a. Raadsinformatiememo verantwoording archiefbeheer 2016-2017 5 documenten

73 a. Raadsinformatiememo Milieukundig bodemonderzoek voormalig gasfabrieksterrein te Warmenhuizen 2 documenten

74 Raadsinformatiememo Voortgang toegankelijkheid bushalten en overige knelpunten openbare ruimte 1 document

75a Raadsinformatiememo Bewijs van Goede Dienst 2 documenten

76 a Raadsinformatiememo regeerakkoord 3 documenten

79 Raadsinformatiememo Sint Maartenszee 1 document

80 Raadsinformatiememo Stand van zaken Virenze 1 document

81 Raadsinformatiememo Destinatiemarketing bij ONHN 1 document

83 Raadsinformatiememo Veilig Thuis 1 document

Raadsinformatiememo aanbesteding huishoudelijke zorg 1 document