Aangenomen - afgehandeld

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

Aangenomen Motie PvdA CDA Wens4U grondbeleid raad 27 juni 2023.pdf 1 document

Aangenomen Amendement VVD Nota Grondbeleid d.d. 31 oktober 2023 1 document

Aangenomen Amendement GroenLinks begroting 2024 voorlichting Link d.d. 31 oktober 2023 1 document

Aangenomen Amendement CDA Nota Grondbeleid 2023 d.d. 31 oktober 2023 1 document

Aangenomen Amendement. JessLokaal PvdA Seniorenpartij GL Maatschappelijk nut en Gebouwen onderwijs 31 oktober 2023 1 document

Aangenomen amendement Jesslokaal Seniorenpartij PvdA Actualisatie Beleid Zonneparken raad 11 juli 2023.pdf 1 document

Aangenomen Amendement VVD JessLokaal GroenLinks Algemeen plaatselijke verordening raad 27 juni 2023.pdf 1 document

Aangenomen Amendement JessLokaal VVD GroenLinks Vaststellen APV Schagen raad 27 juni 2023.pdf 1 document

Aangenomen Amendement GroenLinks Uitgangspunten kadernota getekend 1 document

Aangenomen Motie CDA PvdA GroenLinks Microturbines 21 maart 2023.pdf 2 documenten

Aangenomen motie CDA PvdA JessLokaal VVD Jeugd mentaal welzijn 2 documenten

Aangenomen Motie PvdA CDA SP Wens4U GroenLinks JessLokaal Kostendelersnorm 08 november 2022.pdf 2 documenten

Aangenomen Motie SP PvdA GroenLinks D66 Wens4U Menstruatieproducten Uitgiftepunten (MUP's) 20 december 2022.pdf 2 documenten

Aangenomen Motie CDA JessLokaal Seniorenpartij PvdA Juridische toets Financiele zelfredzaamheid 20 dec 2022.pdf 3 documenten

Aangenomen Motie SP JessLokaal Moreel apel voorzieningen 9 november 2021 3 documenten

Aangenomen motie Wens4U tiny houses 3 documenten

Aangenomen Motie Groen Links Openbaar vervoer lobby 8 november 2022.pdf 2 documenten