Aangenomen - afgehandeld

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2022

Aangenomen Motie CDA GroenLinks PvdA SP Seniorenpartij Energiecompensatie Sportclubs Culturele verenigingen 20 dec 2022 2 documenten

Aangenomen Motie CDA Seniorenpartij VVD Beleid mantelzorgwoningen 20 december 2022.pdf 2 documenten

Aangenomen Motie PvdA CDA SP Wens4U GroenLinks JessLokaal Kostendelersnorm 08 november 2022.pdf 2 documenten

Aangenomen Motie SP PvdA GroenLinks D66 Wens4U Menstruatieproducten Uitgiftepunten (MUP's) 20 december 2022.pdf 2 documenten

Aangenomen Motie CDA JessLokaal Seniorenpartij PvdA Juridische toets Financiele zelfredzaamheid 20 dec 2022.pdf 3 documenten

Aangenomen Motie Groen Links Openbaar vervoer lobby 8 november 2022.pdf 2 documenten

Aangenomen Motie alleen onderdeel fietsenrekken VVD Bankjes en fietsenrekken centrum schagen 5 juli 2022 2 documenten

Aangenomen Motie GL duurzaamheid KADERNOTA 5 juli 2022 3 documenten

Aangenomen Amendement D66 Moorsmeer 29A _32 20 dec 2022.pdf 1 document

Aangenomen Motie Seniorenpartij Voetgangersoversteekplaats Nieuwstraat t.h.v. de hoofdingang Makado 5 juli 2022 2 documenten

Aangenomen Motie Jess PvdA CDA onderhoud toeristische gebieden 2 documenten

Aangenomen Amendement Wens4U Toevoegen tekst in begroting doelstelling en resultaten evenementen 08112022.pdf 1 document

Aangenomen Amendement GroenLinks Stimuleren biologische landbouw 8 november 2022.pdf 1 document

Aangenomen Motie Wens4U CDA VVD Seniorenpartij Verkeersveiligheid Bosweg 't Zand 21 juni 2022 2 documenten

Aangenomen amendement VVD Verkeersplan centrum Schagen 17 februari 2022 1 document

Aangenomen Motie Woningbouw Schagen 4 documenten

Aangenomen Motie VVD CDA ontwikkelingen bij de brandweer (vernieuwde versie) 5 juli 2022 2 documenten

Aangenomen motie Seniorenpartij AOW-loskoppeling met minimumloon 15 februari 2022 1 document

Aangenomen Motie SP Transitievisie Warmte Schagen 21.748439 2 documenten

Aangenomen Amendement CDA Kadernota 2022 budget team Financiën 2 dd 5 juli 2022 1 document

Aangenomen Motie PvdA SP Wens4U GroenLinks Bezuiniging Jeugdzorg 15 februari 2022 2 documenten

Aangenomen Amendement Social Ontmoeting Petten 15 februari 2022 1 document

Aangenomen Amendement CDA Jess Lokaal D66 Scouting Aquarius 15 februari 2022 1 document

Aangenomen amendement JessLokaal verkeersplan centrum Schagen 17 februari 2022 1 document

Aangenomen amendement CDA VVD Verkeersplan centrum Schagen(1) 17 februari 2022 1 document

Aangenomen amendement CDA VVD GroenLinks Verkeersplan centrum Schagen(16) 17 februari 2022 1 document

Aangenomen amendement CDA VVD GroenLinks Verkeersplan centrum Schagen(13 en 14) 17 februari 2022 1 document