Aangenomen - afgehandeld

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2021

Aangenomen motie CDA PvdA JessLokaal VVD Jeugd mentaal welzijn 2 documenten

Aangenomen Motie SP JessLokaal Moreel apel voorzieningen 9 november 2021 3 documenten

Aangenomen motie Wens4U tiny houses 3 documenten

Aangenomen Motie GL D66 Begroting 2022 moreel appel op wethouders 9 november 2021 1 document

Amendement Jess Lokaal Besluit m.b.t. begraafplaatsen vaststellen AANGENOMEN 1 document

Amendement Jess Lokaal Begraafplaatsen commissie cultuurhistorische waarde AANGENOMEN 14 dec 2021 1 document

Aangenomen Motie Jess PvdA CDA onderhoud toeristische gebieden 2 documenten

Aangenomen Motie Woningbouw Schagen 4 documenten

Aangenomen Motie CDA SP JESSLokaal Seniorenpartij GL inzake Reddingsplan Kustbus 2021 1 document

Aangenomen Motie SP Transitievisie Warmte Schagen 21.748439 2 documenten

Aangenomen motie VVD GroenLinks Duurzaam Schagen inzake Fietsvlonder 2 documenten

Aangenomen amendement CDA JESSLokaal PvdA toeristen- forensenbelasting 2022 en 2023 1 document

Amendement vrijstelling m.b.t. het verblijf van arbeidsmigranten CDA Seniorenpartij PvdA GL AANGENOMEN 1 document

Amendement PvdA SP Concept Omgevingsvisie punt 1 AANGENOMEN 1 document

Aangenomen Amendement VVD Seniorenpartij landbouwvoertuigen 1 document

Aangenomen amendement VVD CDA D66 inzake RES 1.0 1 document

Aangenomen Amendement toekomst begraafplaatsen 1 document

Aangenomen Amendement D66 en PvdA inzake bestemming overschot jaarrekening 2020 1 document

Aangenomen Amendement reconstructie Zuiderweg 1 document