W.P. (Wim) Rijnders

Legenda

Stem:

Voor
Tegen
Afwezig

Uitslag:

Aangenomen
Verworpen
Overgenomen
Ingetrokken
Stemmen staken

89 Stemmingen

Datum Onderwerp Stem Uitslag