M.A.J. (Marcel) Sanders

Legenda

Stem:

Voor
Tegen
Afwezig

Uitslag:

Aangenomen
Verworpen
Ingetrokken
Stemmen staken

75 Stemmingen

Datum Onderwerp Stem Uitslag