G. (Gerrit) Rot

Legenda

Stem:

Voor
Tegen
Afwezig

Uitslag:

Aangenomen
Verworpen
Overgenomen
Ingetrokken
Stemmen staken